Upplevelsevandring under Klimatveckan

Upplevelsevandring – hållbara avtryck i City Följ de gröna spåren i stadens kända och dolda rum, och inspireras av utställare på Upptech, Västra Holmgatan 34 A på Kålgården. Onsdagen den 27 maj, kl.16:30-19:30. Arrangemanget är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna i förväg. Mer information på https://klimatveckan.klimatradet.se/program-2015/upplevelsevandring/ En del av Klimatveckan Upplevelsevandringen arrangeras av Bonätverket (Bostads AB […]

Read more
Nytt nummer av +E ute nu

Onsdagen den 6 maj skickades äntligen ett nytt nummer av Tidningen +E ut till alla hushåll i Jönköpings län. Temat är klimatanpassning och frontar gör före detta tv-metereologen Pär Holmgren som lämnade toppjobbet i svt för att viga sitt liv åt klimatfrågan. – Under de senaste åren har vi allt oftare upplevt naturhändelser som troligen kan […]

Read more
Summering av Klimatrådsmötet den 24 september

Summering av Klimatrådsmötet den 24 september Klimatveckan 2015, Klimatrådet beslutade att Klimatveckan genomförs den 24 – 27 maj 2015. Styrgruppen för Klimatveckan ges i uppdrag att ta fram ett utkast till program till nästa rådsmöte. Rådets beslutade att styrgruppen består av Elmia, Destination Jönköping och Klimatrådet (Länsstyrelsen) sammankallande. Elmia har huvudprojektledningen för Klimatveckan. En projektledare […]

Read more
Klimatpriset 2014

Klimatpriset är en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län. I december är det dags för årets festliga höjdpunkt i Klimatrådets arbete – en Klimatprisvinnare för 2014 ska utses. Klimatpriset ger oss möjlighet att lyfta fram de mest […]

Read more
Klimatrådsmöte den 24 september

Klimatrådsmöte den 24 september Den 24 september hålls Klimatrådets höstmöte, det tredje för året, där rådets två åtgärdsprgram kommer att lyftas utirån remissvaren som inkommit från respektive organistion. Läs mer om åtgärdsprogrammen och hur de har arbetats ram genom klimatrådets fokusgrupper under under fliken “Åtgärdsprogram”. Vidare kommer utvecklingen av Klimatveckan 2015 presenteras där bland annat Robert Sumberesi, VD Elmia, tillsammans med […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 28 februari 2014

Klimatrådet enades om att: Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4) Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3). Länsstyrelsen får […]

Read more