Vid en ceremoni på residenset delades 2014 års Klimatpris ut av Klimatrådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand. Mottagare av priset är Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele AB.
– Det känns omtumlande, jag är oerhört stolt och glad, säger Bernth Nyberg.

2014 års klimatpris tilldelas Aktiv Sol i Nöbbele. Bernth Nyberg driver det lilla familjeföretaget med den stora förändringsviljan. Bernth lever som han lär och har en av Sveriges största privata solcellsanläggningar. Han kör sedan flera år el-bil laddad med egen solel. Med solen är familjen så gott som självförsörjande på förnybar energi.

Stolt och glad ordförande

– Det är helt fantastiskt roligt att det finns ett så stort engagemang i vårt län och att vi har fått in så många värdiga kandidater, säger Klimatrådets ordförande Minoo Akhtarzand. Detta visar att vi har goda förutsättningar för att bli ett plusenergilän. Vi ser att det verkligen händer saker.

 Av de 27 förslag som kom in valdes tio ut och det var slutligen fyra nomineringar för juryn att välja bland. De som får ett hedersomnämnande och diplom är:

Inom fokusområdet klimatanpassning:

Översvämningsåtgärder i Åbroparken i Värnamo kommun

Värnamo kommun har gått från ord till handling och tagit riskerna med ett förändrat klimat på stort allvar. Med skyddsvallar och dagvattenpumpar rustar Värnamo sig mot framtida höga flöden i Lagan. Anläggningen ska skydda vid 100-årsflöden och även hindra att vatten från Lagan tränger upp i dagvattenledningarna.

Inom fokusområdet förnybar energi, jord- och skogsbruk:

Brogårds lantbruk i Hylletofta, Sävsjö

För att med stort engagemang och kontinuerligt arbete åstadkomma ett hållbart lantbruk. Investerar för att ge upphov till mindre mängd växthusgaser. Matavfall blir biogas och rötavfallet lagras till gödsel.

Inom fokusområdet energieffektivisering, konsumtion och livsstil:

Erik Sandberg, Habo Industriklubb

För att ha initierat och drivit på för att få fler företag att upptäcka hur mycket energi och pengar de kan spara genom relativt enkla insatser. 82 åtgärder har identifierats på åtta företag som tillsammans beräknas kunna minska energiåtgången med mer än 4 000 MWh och koldioxidutsläppen med mer än 1 500 ton per år.

Klimatprisvinnare1

Webb_Klimatprisvinnare2