För att bidra till och påskynda övergången till framtidens tysta, klimatsmarta batteriprodukter för park- och trädgårdsförvaltning hålls den 30 maj ett inspirerande seminarium på Husqvarna.

När: den 30 maj, klockan 09:45 – 12.00.
Plats: Smedjan (Husqvarnas fabriksmuseum)
Program och anmälan: https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/
Arrangör: Klimatrådet i samverkan med Husqvarna bjuder in till en presentation om framtidens parker och grönytor.