Hållbara transporter inom din verksamhet - från vision till aktion!

"We should act like the roof is on fire" säger Greta Thunberg gällande klimatförändringarna. För att klara omställningen behövs även ett hållbart transportsystem och ett hållbart beteende, men förändringar behöver göras med stor förståelse för vad det betyder för verksamheter, människor och deras vardag. Den 11 juni arrangerar Projektet Bridging the Gap in till en halvdag med inspiration, workshop och nya idéer för att öka möjligheterna till att gå från vision till konkret handling och ställa om till mer hållbara transporter.

Workshop

Välkomna till en workshop där du får konkreta metoder och inspiration för vad just du kan göra för att målstyra mot hållbara transporter. I samarbete med projektledare för Bridging the Gap och Trivector erbjuds du en eftermiddag med föreläsningar och interaktiva workshopövningar. Du får möjlighet att fokusera på just din verksamhets utmaningar inom hållbara resor och transporter, och stöd i att ta fram konkreta steg som leder till faktisk aktion inom arbetspendling, tjänsteresande och/eller godstransporter. Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra om hur vi kan arbeta för att åstadkomma betydande skillnad!

Workshopledare

Nina Hvitlock

Trivector Traffic

Pernilla Hyllenius

Trivector Traffic

Mattias Holmström

Trivector LogiQ

Tid

Den 11 juni kl. 13.00 - 16.00 inklusive tid för fika och nätverkande.

Plats

Stora hotellet, Hotellplan, Jönköping.
553 20 Jönköping

Max 50 deltagare.

Anmälan

Seminariet är en del av Projektet Bridging the Gap, med medfinansering från näringslivet i Klimatrådet, utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.