Ny arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande

På initiativ från Klimatrådet startar en arbetsgrupp med syfte att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 10 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. Nästa möte hålls på Träcentrum den 16 maj.

Read more
Anmäl dig här – Solfika i Skillingaryd 11e maj

Detta seminarium riktar sig till dig som är intresserade av vilka fördelar som kommer av att installera solceller. Vi kommer gå igenom hur solkraft fungerar och vilka tak som är lämpliga. Dessutom kommer vi besöka Skillingehus egna solelsanläggning. Målet är att du ska lämna seminariet med kunskapen om huruvida just du har ett tak med […]

Read more
Jönköpings län rankas topp tre!

Energimyndighetens årliga ranking över Sveriges 21 läns klimat- och energiarbete, placerar Jönköpings län i topp. Länsstyrelsen ser fortsatta utmaningar inom alla samhällssektorer för att bromsa utsläppen av växthusgaser, samtidigt som möjligheterna är större och mer attraktiva för alla. Möjligheterna är främst kopplade till att omställning till förnybar energi som ger ökat handlingsutrymme genom att till exempel […]

Read more
Anmäl dig här! – Energikväll för Brf:er 20/4, kl 18-20

Välkomna till seminariet om hur du kan optimera din bostadsrättsförening. Både privatpersoner och företag har börjat se såväl de ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att se över energiåtgången i sina hem och verksamheter. En smartare energiförbrukning tillsammans med en förnybar energiproduktion kan bli såväl ekonomiskt som ekologiskt lönsamt. Men för bostadsrättsföreningar kan det vara svårt […]

Read more
Årets första rådsmöte

Tisdagen den 21 mars hölls det första rådsmötet för 2017 Igår deltog närmare 40 personer på rådsmötet. Vi hade förmånen att inspireras av bland annat JU Solar Tema som ska delta på World Solar Challenge hösten 2017. Vidare ställde rådet sig bland annat bakom: Revideringen av åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimatanpassning, Bidra till att minska matsvinnet i länets kommuner, Att ta ytterligare steg för att […]

Read more
Stort grattis!

Alla länets 170 000 hushåll får sedan år 2012 tidningen +E, en tidning som ges ut av Klimatrådet för Jönköpings län! Av drygt 150 svar vann följande 10 personer två biobiljetter var! Mona Jansson i Värnamo Lasse Siggelin i Jönköping Sven-Allan Egerbo i Mullsjö Irene Arvidsson i Habo Ulla Höglind i Kvillsfors Britt-Marie Ramde i Nässjö […]

Read more