Studiebesök på flygplatsen

Den 11 juni hälsas Klimatrådets fokusgrupper varmt välkomna till Jönköping Airport där VD Sten Norinder tar emot för ett intressant och givande studiebesök. Fokusgrupperna har förmånen att regelbundet genomföra studiebesök i olika verksamheter, inom och utanför Jönköpings län. Studiebesök är en av flera viktiga delar i fokusgruppernas arbetet, allt för att öka kunskapen och skapa givande mötesforum som ger inspiration i det pågående […]

Read more
Välkommen till Klimatveckan 2015

Vilka är de aktuella klimatfrågorna i världen just nu? Hur kan vi kombinera fortsatt ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan? Nu är det dags att anmäla sig till Klimatrådets årliga Klimatvecka. En av våra viktigaste frågor för framtiden är att skapa ett hållbart samhälle. Därför är det med stor glädje Länsstyrelsen tillsammans med närmare 50 organisationer […]

Read more
Solenergi ökar i länet

Solenergi är idag en av de snabbaste växande förnybara energikällorna i Jönköpings län. Och intresset för solceller ökar kraftigt i länet. Idag finns det över 120 solcellsanläggningar i länet. Jönköpings län har länge varit ledande i landet över sökt statligt stöd till solceller. Solenergi har mer än fördubblats under de senaste tre åren. En anledning […]

Read more
Önskan om dialogmöte kring grön utveckling i Jönköpings län

Regional samverkan förstärker och lyfter klimatarbetet Klimatrådet Sedan början av år 2011 har Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Regionförbundet, Landstinget, många myndigheter ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan med flera drivit ett målinriktat och strategiskt klimat- och energiarbete genom ett samverkansorgan, Klimatrådet. Syftet är att åstadkomma ett hållbart län att leva […]

Read more
Vi är Klimatrådet

Två ledamöter i Klimatrådet, Anna-Karin Zinnefors (varuhuschef för IKEA) och Carlos Petersson (verksamhetsledare på Energikontoret Norra Småland) berättar om deras klimatarbete och engagemang i Klimatrådet. Anna-Karin Zinnerfors är varuhuschef för IKEA i Jönköping och ledamot i Klimatrådet. – Hållbarhet är en hörnsten för oss. Vi jobbar för att fler människor ska få en bättre vardag, […]

Read more
Årets första Klimatrådsmöte

På onsdag den 25 februari är årets första Klimatrådsmöte. Mötestemat är solenergi. Rådets ledamöter hälsas välkomna till Länsstyrelsen av Klimatrådets ordförande, landshövding Minoo Akhtarzand. Under mötet har vi förmånen att lyssna till JUsolar tema som ska delta på World Solar Challenge 2015 samt 2014 års Klimatprisvinnare, Bernth Nyberg, som kommer att ge en utblick över […]

Read more