Skyfallskartering i GIS

Nu publiceras Skyfallskartering  i GIS som ska ge kommunerna vägledning för hur man kartlägger riskområden i samband med extrema skyfall. Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en manual där man med hjälp av GIS kan kartlägga  djupområden och ytavrinning kopplad till extrema skyfall i urban miljö. Vid dessa skyfall har Länsstyrelsen utgått från att ledningssystemets kapacitet är begränsad i förhållande till regnvolym […]

Read more
Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele får 2014 års Klimatpris

Vid en ceremoni på residenset delades 2014 års Klimatpris ut av Klimatrådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand. Mottagare av priset är Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele AB. – Det känns omtumlande, jag är oerhört stolt och glad, säger Bernth Nyberg. 2014 års klimatpris tilldelas Aktiv Sol i Nöbbele. Bernth Nyberg driver det lilla familjeföretaget med […]

Read more
Klimatprisutdelning och inspirationsföreläsning

På fredag den 5 december ska 2014 års klimatpris delas ut och i samband med det hålls en inspirationsföreläsning av professor Karl-Henrik Robèrt. Arrangemanget inleds med föreläsning klockan 13.00 och prisutdelningen sker klockan 13.30. Representanter för media hälsas välkomna till Residenset i Jönköping där det hela äger rum. Klimatpriset instiftades av Klimatrådet i Jönköpings län […]

Read more
Klimatrådet på internationell plattform, Corporating in sustainable energy planning

COOPENERGY är ett treårigt projekt inom programmet Intelligent Energy Europe som syftar till att hjälpa regionala och lokala myndigheter att utveckla gemensamma aktiviteter och handlingsplaner. Nyligen uppmärksammades Klimatrådet på denna internationell plattform, COOP (Corporating in sustainable energy planning) och en sammanfattning finns publicerad om rådetsarbetet på deras hemsida. Ni kan läsa om Klimatrådet på engelska: Climate Council Case study: Case Study  

Read more
Summering av Klimatrådsmötet den 24 september

Summering av Klimatrådsmötet den 24 september Klimatveckan 2015, Klimatrådet beslutade att Klimatveckan genomförs den 24 – 27 maj 2015. Styrgruppen för Klimatveckan ges i uppdrag att ta fram ett utkast till program till nästa rådsmöte. Rådets beslutade att styrgruppen består av Elmia, Destination Jönköping och Klimatrådet (Länsstyrelsen) sammankallande. Elmia har huvudprojektledningen för Klimatveckan. En projektledare […]

Read more