Anmälan om deltagande i Klimatrådets solkraftprojekt

  • Fyll i det företag du representerar
  • Fyll i din epostadress
  • Här kan du fylla i om du har något övrigt att tillägga, exempelvis om du vet om leverantörer av solcellssystem från länet som ännu inte bjudits in till projektet.