Effektlager i energisystemet (Steg 2)

Samtal kring lärandeprocessen och lärandeanläggningen. Vad är viktigast att titta på och lära sig mer om? Vilka möjligheter och utmaningar finns med dagens teknik kopplat till solceller, batterier, laddning och lagring av el mm.

Välkommen den 29 maj att vara med i samtalet kring lärandeprocessen och lärandeanläggningen med li-jon-batterier, solel, laddning och lagring. Vad är viktigast att titta på och lära sig om? Vilka möjligheter och utmaningar finns med tekniken?

ECRIS har en stor solcellsanläggning, som är kopplad till blysyra-batterier (det har vi valt att kalla Steg 1, läs mer här >>). ECRIS bygger nu ett nytt batterilager, den här gången med litiumjonbatterier om 300 kWh. Invigning av detta nya effektlager hålls den 5 september, under Klimatveckan >>.

Arrangör: Dagen arrangeras av Klimatrådets Arbetsgrupp Effektlager  >>
Plats: ECRIS, karta här >>
Kontaktperson: Du kanske undrar vart du laddar din elbil eller om det går att ta foto mm), ring Ove Sers på ECRIS 070 362 33 50.
Dagen är uppdelad i två tillfällen:

  • 10.00 – 12.00, fokus på energisystemet och energibolagens möjligheter och utmaningar.
  • 12.00 – 12.45, ECRIS bjuder på lunch.
  • 13.00 – 15.00, fokus på industrins möjligheter och utmaningar.

Anmälan

stängd.

Varför Effektlager?

Vi installerar allt mer förnybar elproduktion för att öka mängden miljövänlig och lokalt producerad energi. Vi producerar och säljer allt fler elbilar för att minska utsläppen. Utbyggnaden accelererar, och med det kommer också utmaningar. Elproduktionen används momentant vilket innebär att elvärdet styrs av marknaden samt att elnätet riskerar att bli en avgränsande faktor vid höga produktionstoppar. Litiumpriset är lågt vilket innebär att uttjänta bilbatterier idag går till förbränning utan återvinning. Arbete som nu görs i ”steg 2”, steg 1 finns här >>, är att konstruera effektlager av tidigare använda li-jon-batterier (från bland annat elbilar) och analysera användbarheten i lärandemiljöer. Syftet är att underlätta lagringen av förnybar el, förlänga livstiden på litiumjonbatterier och minska effektbelastningen på nätet. Sammantaget flera steg för ett mer resurseffektivt samhälle, ökat samspel i energisystemet och en möjlighet att göra energisystemet mer robust och flexibel.

Vad händer nu då?

Läs mer här >>

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>