Sveriges största effektlager av återanvända li-jon-batterier

Effektlagret kombinerar sol, batterier och ladd på ett (enligt oss) smart sätt. Solkraft produceras i en 255 kW solcellsanläggning, detta lagras i en second-lifeanläggning av li-jon-batterier om 300 kWh och används (bland annat) för lastbalansering internt och i en publik laddstation. Invigningen hålls och är en del av Klimatveckan >>.

invigning effeklager steg 2 ECRIS
Invigningen den 5 september, Magnus Ramfelt och Helena Jonsson.

Invigningstal

  • Magnus och Magnus, ECRIS
  • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten (har tyvärr förhinder)
  • @Helena Jonsson, landshövding tillika ordförande i Klimatrådet
  • @Henrik Ny, lektor, strategisk hållbar utveckling Blekinge Tekniska Högskola
  • @Erik Martinson, vd och partner SVEA Renewable Solar AB
  • @Tina Ivarsson Affärsutvecklare Network Solutions, Vattenfall
  • @Henrik Laurelii, affärsområdeschef Almi

Effektlager-varför då?

För att bidra till att nå klimatmålen behöver en samhällsomställning göras. Vi installerar allt mer förnybar elproduktion för att öka mängden miljövänlig och lokalt producerad energi. Vi producerar och säljer allt fler elbilar för att minska utsläppen. Utbyggnaden accelererar, och med det kommer också utmaningar. Elproduktionen används momentant vilket innebär att elvärdet styrs av marknaden samt att elnätet riskerar att bli en avgränsande faktor vid höga produktionstoppar. Litiumpriset är lågt vilket innebär att uttjänta li-jon-batterier idag går till förbränning utan återvinning eller återanvändning. Projekt avser att konstruera effektlager av tidigare använda li-jonbatterier och analysera användbarheten i lärandemiljöer. Syftet är att underlätta lagringen av förnybar el, tillgängliggöra effekt, förlänga livstiden på litiumjonbatterier och minska effektbelastningen på nätet. Sammantaget flera steg för ett mer resurseffektivt samhälle, ökat samspel i energisystemet och en möjlighet att göra energisystemet mer robust och flexibel

Effektlager-vi som gör jobbet och kort historik

Som en del i arbetet för att öka andelen förnybar energi och möjliggöra lagring samverkar Klimatrådets arbetsgrupp med ECRIS, sedan vintern 2017, för att etablera en lärandemiljö inom området. Mer om vika som engagerar sig i arbetsgruppen här >>.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>