Välkommen på invigning för ett av Sveriges (största?) effektlager (av återanvända li-jon-batterier)

Effektlagret kombinerar sol, batterier och ladd på ett (enligt oss) smart sätt. Solkraft produceras i en 255 kW solcellsanläggning, detta lagras i en second-lifeanläggning av li-jon-batterier om 300 kWh och används (bland annat) för lastbalansering internt och i en publik laddstation. Invigningen hålls och är en del av Klimatveckan >>.

Invigningstal

  • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
  • (har tyvärr meddelar förhinder)

  • Helena Jonsson, landshövding tillika ordförande i Klimatrådet
  • Henrik Ny, lektor, strategisk hållbar utveckling Blekinge Tekniska Högskola
  • Magnus Ramfelt, vd ECRIS

Plats: ECRIS karta karta här >>
Tid: Den 5 september klockan 13.30 - 14.30
Kontakt: Ove Sers ECRIS telefon  070 362 33 50 alternativ Andreas Olsson Länsstyrelsen, telefon 010 223 64 74

Anmälningsformulär - Invigning effektlager

En del av Klimatveckan

Invigningen är en del av Klimatveckan som pågår i hela Jönköpings län den 4 – 11 september, alla aktivteter finns här >>.


Effektlager-varför då?

För att bidra till att nå klimatmålen behöver en samhällsomställning göras. Vi installerar allt mer förnybar elproduktion för att öka mängden miljövänlig och lokalt producerad energi. Vi producerar och säljer allt fler elbilar för att minska utsläppen. Utbyggnaden accelererar, och med det kommer också utmaningar. Elproduktionen används momentant vilket innebär att elvärdet styrs av marknaden samt att elnätet riskerar att bli en avgränsande faktor vid höga produktionstoppar. Litiumpriset är lågt vilket innebär att uttjänta li-jon-batterier idag går till förbränning utan återvinning eller återanvändning. Projekt avser att konstruera effektlager av tidigare använda li-jonbatterier och analysera användbarheten i lärandemiljöer. Syftet är att underlätta lagringen av förnybar el, tillgängliggöra effekt, förlänga livstiden på litiumjonbatterier och minska effektbelastningen på nätet. Sammantaget flera steg för ett mer resurseffektivt samhälle, ökat samspel i energisystemet och en möjlighet att göra energisystemet mer robust och flexibel

Effektlager-vi som gör jobbet och kort historik

Som en del i arbetet för att öka andelen förnybar energi och möjliggöra lagring samverkar Klimatrådets arbetsgrupp med ECRIS, sedan vintern 2017, för att etablera en lärandemiljö inom området. Mer om vika som engagerar sig i arbetsgruppen här >>.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


För visionen om ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>