För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt som efter två år nu är i hamn.

I december 2018 sammanställdes en slututvärdering av solkraftprojektet, här följer några nyckeltal från denna:

  • 23 seminarier har arrangerats med cirka 1100 deltagare
  • Projektet har deltagit som talare på ytterligare 19 seminarier för cirka 600 deltagare.
  • Projektsatsningen Solsafari, som genomfördes med länets energi- och klimatrådgivare, besöktes av 1000 personer och lyftes upp som ett gott exempel av Fossilfritt Sverige.
  • Projektet har varit med och tagit fram verktyget Solkalkylator.
  • Projektet har aktivt bidragit till att Sveriges första YH-utbildning infördes och förlades till Huskvarna på TUC yrkeshögskola.
  • Projektet har arrangerat satsningen “Solmatchen där Klimatrådet beslutade om att installera 5698 kW solceller.
  • Det årliga antalet ansökningar om solcellsstöd har ökat med över 500 % jämfört med 2016.
  • Under projektperioden har den installerade effekten solkraft ökat med 153 %

Andra viktiga aktiviteter i solkraftprojektet
#solmatchen
Solsafari
Solkraftutveckling
Infomaterial – privat
Infomaterial – företag
Solkalkylatorn
Soleltekniker

Läs mer här https://klimatradet.se/solkraftprojektet/ 

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>