Vad jobbar fokusgruppen med

Vi vill ta vara på potentialen från länets naturresurser genom att öka andelen förnybar energi i länets totala energiproduktion och samtidigt minimera länets klimatpåverkan från jord-och skogsbruket.

Vi är engagerade i fokusgruppens arbete
 • David Ekbäck, LRF, ordförande
 • Otto Hedenmo, Länsstyrelsen i Jönköpings län, sekreterare
 • Carl-Olof Thulin  Skogsstyrelsen
 • Christer Andersson,  Träcentrum
 • Peter Lameksson,  Energicentrum A6
 • Carina Erwing,  Värnamo Energi AB
 • Sven-Åke Svensson, Naturskyddsföreningen
 • Marie-Louice Jarl, Jönköping University
Fokusgruppernas  syfte
Flera av fokusgruppernas åtgärder är i genomförandefas- Åtgärderna finns bland annat med i åtgärdsprogrammet Minskad Klimatpåverkan.

Det centrala för fokusgrupperna är fortsatt att:

1. Lyfta fram viktiga åtgärder och satsningar för beslut i rådet,

2. Följa upp förankrade och beslutade åtgärder,

3. Identifiera om redan beslutade åtgärder och satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Fokusgruppens område lyfts även fram genom rådets kommunikativa satsningar Klimatveckan, +E, Klimatpriset, Klimatrådet.se

Många åtgärder är i genomförandefasen

Flera av fokusgruppernas åtgärder är i genomförandefas och de kan du hitta i åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan som gäller 2015-2019.

Det centrala för fokusgruppen i det fortsatta arbetet är att:

1. Lyfta fram viktiga ytterligare åtgärder och satsningar för beslut i rådet.

2. Följa upp förankrade och redan beslutade åtgärder.

3. Identifiera om redan beslutade åtgärder och satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Tycker du att det är något annat vi ska satsa på? Hör gärna av dig till oss, det är med gemensamma krafter vi kan lyckas bäst!

Att ta fram och förankra åtgärder

Grunden för fokusgruppernas arbete är att ta fram förslag på åtgärder som beslutas i Klimatrådet. I arbetet med att ta fram åtgärder beaktar fokusgrupperna flera olika aspekter såsom:

 • Beslutsprocessen och arbetet med uppföljning ska vara öppen och transperent för att skapa en effektiv samverkan.
 • En bred samverkan för att hitta lösningar på målkonflikter och lokalisera möjliga positiva synergier.
 • Flexibla åtgärdsförslag, det vill säga att de kan bestå av flera kompletterade åtgärder. Det minskar risken för att låsa sig vid fel beslut.
 • Åtgärder som öppnar för en plan B är viktigt, om en åtgärd visar sig vara otillräcklig eller olämplig.
 • Åtgärder som ger stora socioekonomiska fördelar redan i dagens klimat ska lyftas och genomföras så snart som möjligt.