Sverige
Den 12 december publicerade Naturvårdsverket nationell utsläppsstatistik för år 2017. Utsläppen var 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Det motsvarar en minskning om 0,5 procent jämfört med 2016. För att nå netto-noll-målet till senast 2045 behöver utsläppsminskningstakten i genomsnitt ligga på fem till åtta procent per år. Takten beror dock mycket på utsläppsutvecklingen för anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sveriges-klimatutslapp-minskar-marginellt/

Globalt
Utsläppen fortsätter att öka och i allt högre takt. Läs mer på Earth System Research Laboratory https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html