Grönt studiebesök högt i det blå

På torsdagen den 11 juni var Klimatrådets fokusgrupper på studiebesök på Jönköpings flygplats.
– Vi måste få bort det fossila bränslet, säger Sten Norinder, vd på flygplatsen.

Som el del i klimatrådets arbete med att skapa ett plusenergilän gjorde fokusgrupperna ett studiebesök på Jönköpings flygplats för att lära sig mer om miljöarbetet som bedrivs där.

Flygindustrin förknippas ofta med stor miljöpåverkan och har i det avseendet ett inte helt bra rykte. Men den bilden vill Sten Norinder gärna nyansera en aning.

– Jag brinner för att flyget ska bli mer miljövänligt och det finns mycket vi måste göra. Men jag vill samtidigt hävda att flyget inte är så dåligt för miljön som många kanske tror, sa han.

Han förklarade att flyget har minskat sin miljöpåverkan med mellan 60 och 70 procent de senaste 40 åren och att man idag står för cirka två procent av koldioxidutsläppen.

– Det motsvarar vad vi skulle kunna spara in om alla bilar i Sverige höll hastigheten och hade rätt lufttryck i däcken.

Samtidigt medgav han att flygindustrin står för stora utmaningar framöver när det gäller både miljö- och klimatpåverkan. Därför har också branschen satt upp som mål att halvera utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års siffror.

Mycket görs redan idag, så som gröna inflygningar och nya bättre flygplanstyper. Men det stora arbetet handlar om att kunna flyga utan att använda sig av fossilt bränsle.

– Det forskas mycket på det området nu och rent tekniskt finns möjligheten att flyga på biobränsle, men det återstår många tester ännu med hänsyn till säkerhetsaspekterna, säger Sten Norinder.

En annan fråga som måste lösas är det höga priset på biobränsle i kombination till den begränsade tillgången.

– Troligen kommer allt fler bilar i framtiden att drivas av el och bränsleceller vilket gör att biobränslet kommer att räcka till för flygindustrin.

Även på själva flygplatsen har man gjort många förbättringar på miljöområdet. Bland annat använder de sig av grön el, har bytt ut alla lampor till energieffektiva ledlampor och isolerat byggnader för att minska värmeutsläpp.