Fredagen den 22 september anordnade föreningen CSR Småland ett frukostmöte på temat hållbara inköp, som en del av Klimatveckan.

”Våra inköp av varor och tjänster påverkar både miljön, klimatet och människorna. Hållbara inköp handlar om att företag och organisationer väger in miljöpåverkan och social påverkan och inte bara ställer krav på pris och kvalitet vid inköp. Att göra hållbara inköp är ett sätt för företag och organisationer att minska sin negativa påverkan men kan också stimulera till utveckling av bättre produkter och tjänster”, förklarade Patrik Sundberg.

Ett 20-tal personer, som representerade offentliga aktörer, små och stora företag samt ideella organisationer, deltog. Föreläsare var Anna Carendi, Patrik Sundberg och Jenny Jakobsson, som tillsammans arbetar med hållbarhetsfrågor inom Hållbarhetsteamet, och som också är initiativtagare till föreningen CSR Småland.

Under föreläsningen diskuterades hur man genom inköp kan bidra till hållbar utveckling. Tips gavs på hur man kan tänka både vid inköp som görs ofta, såsom fika, konferenser, kontorsmaterial, datorer, städ, profilprodukter etcetera, men också vad man kan tänka på vid inköp av råvaror och komponenter till sin produktion.

Metoder för att identifiera eventuella risker i leverantörskedjan presenterades samt hur man kan arbeta med att ställa krav på sina leverantörer, följa upp att kraven efterlevs samt hur man kan samarbeta med sina leverantörer för att stärka sitt hållbarhetsarbete.

Science Park, en av medlemmarna i CSR Småland, stod värd för mötet och berättade om hur de har börjat arbeta mer strukturerat med hållbarhetsfrågor.