Hållbara investeringar

Vi arbetar för att erbjuda ett webinar under våren 2021!

Klimatrådet och Hållbara investeringar

• Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Klimatrådet har inget tidigare arbete kopplat till investeringar.
• Rådet ställde sig den 19 juni 2019 bakom att bilda en arbetsgrupp i syfte att skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län.
• Hållbara investeringar syftar till att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar.

Mer bakgrund rådets möte den 19 juni 2019 finns här >>

Håll dig uppdaterad!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet arrangerar.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/