Hållbara transporter - något för dig?

Är du ett företag som vill arbeta mer hållbart? Använd vår nya guide för hållbara transporter för företag och ta del av och inspireras av andra företags berättelser.

Idag står  transporter för den största andelen av Jönköpings läns utsläpp av växthusgaser. Guiden vänder sig främst till små- och medelstora företag men kan användas av alla typer av organisationer som vill minska sitt klimatavtryck och bli mer hållbara.

Läs om varför och hur du kan arbeta strategiskt med godstransporter, tjänsteresor, arbetspendling och besöksresor.

Företag berättar!

Husqvarna Group

Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör

Våra kunder förväntar sig att vi börjar jobba med transportfrågorna och att vi arbetar för att reducera utsläppen så mycket det bara går. Kunderna förväntar sig att vi håller en hög ambitionsnivå inom hållbar utveckling och där ingår transporterna. Det handlar om trovärdighet från vår sida.


Värnamo
Energi

Malin Classon, VD

Idag pratar vi mycket om miljö, klimat och hållbarhet, så det känns naturligt att vi arbetar med dessa frågor där vi själva kan vara med och påverka. Det blir en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbara transporter kan också ge en ekonomiska uppsida, till exempel genom att vi reser smartare.

 

 

jag vill lära mig mer om guiden!

Under hösten 2020 erbjuder vi två Action Labs där vi går igenom hur du som företag kan använda guiden och tillhörande checklistor för att ta steg framåt i mot mer hållbara transporter. Häng med!

Om projektet bakom

Denna guide baseras på erfarenheter från företagen som har deltagit i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län. Projektet är genomfört av Länsstyrelsen i Jönköpings län inom ramen för Klimatrådet. Projektet är finansierat av Klimatrådets företag, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.