Är du ett företag som vill arbeta mer hållbart? Använd vår nya guide för hållbara transporter för företag och ta del av och inspireras av andra företags berättelser.

Idag står transporter för stora utsläpp av växthusgaser. Denna kostnadsfria guide är framtagen för dig med medelstort eller litet företag men kan användas av alla typer av organisationer, som vill minska sitt klimatavtryck och bli mer hållbara.

I guiden finner du tips och råd hur du strategiskt kan arbeta med godstransporter, tjänsteresor, arbetspendling och besöksresor. Här på sidan finner du också berättelser från företag som arbetat med hållbara transporter och deras tips. Ta del av deras historia och bli inspirerad!

Inspireras av oss!

Inspireras av hur framgångsrika och välkända småländska företag har arbetat för mer hållbara transporter. Ta del av deras berättelser och bästa tips.

"För att bli vald som leverantör och kunna överleva är det nödvändigt att arbeta med de här frågorna."

Karin Andersson, operativ chef, Café Bar

Café Bar

GARO

HSB Göta

IKEA Torsvik

 

 

 

Husqvarna Group


Värnamo Energi

Om projektet bakom

Guiden baseras på erfarenheter från företagen som har deltagit i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.