Välkommen på Action lab!

Ta chansen att lära dig mer om hur du kan använda Klimatrådets guide för hållbara transporter för företag.

Projektet Bridging the Gap bjuder in till två digitala Action labs, digitala seminarier där vi går igenom en ny guide för hållbara transporter av företag.

I en Action lab går vi igenom guidens innehåll, presenterar de främsta framgångsfaktorerna för företag att använda och konkreta checklistor som kan användas för att ställa om till mer hållbara transporter.

Bäst är om du kan delta på båda tillfällena då det första tillfället främst är introduktion och genomgång så att du kan börja använda guiden och checklistorna. Det andra tillfället syftar främst till att få feedback och utveckla ert arbete. Särskilt små- och medelstora företag är välkomna, du anmäler ditt deltagande nedan!

Action Labs

DEL 1, ONSDAG 21/10 kl. 13:00 - 14:30

DEL 2, TISDAG 10/11 kl. 10:00 - 11:45

Är du ett företag som vill arbeta mer hållbart?

Använd vår nya guide för hållbara transporter för företag och ta del av och inspireras av andra företags berättelser.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.