Action Lab - handlingskraft till företag! (INSTÄLLT)

För omställning till hållbara transporter

Ta chansen att lära dig mer om hur du kan arbeta framgångsrikt med hållbara transporter. Du får ta del av experternas bästa tips samt konkreta åtgärdsbeskrivningar för att underlätta ditt arbete med omställningen till hållbara resor och godstransporter.

Syftet med Action Labs är att gå från ord till handling. I en Action Lab går vi igenom Klimatrådets guide för hållbara företag, presenterar de främsta framgångsfaktorerna för företag att använda och konkreta checklistor som kan användas för att ställa om till mer hållbara transporter.

Bäst är om du kan delta på båda tillfällena. Vid det första tillfället får du en introduktion och genomgång så att du kan börja använda guiden och checklistorna. Mellan tillfälle 1 och 2 får du testa att använda materialet i din egen verksamhet. Vid det andra tillfället får du feedback på hur du kan utveckla ert arbete. Särskilt små- och medelstora företag är välkomna.

Uppdatering 2020-11-03
Tyvärr är Action Lab inställt, vi återkommer med andra digitala lösningar hur du som företag kan få lära dig mer och testa guiden.

Inspireras av andra företags berättelser om hur du kan göra transporterna mer hållbara.

Företag berättar

Lab-ledare

Nina Hvitlock, Trivector Traffic

Lab-ledare

Pernilla Hyllenius Mattison, Trivector Traffic

Mötesledare

Jesper Agrelius, Länsstyrelsen

Mötessamordnare, teknisk support

Linda Wetter, Länsstyrelsen

Program

Digital Action Lab 1, tisdag 10/11 kl. 10:00 - 11:45 

- Genomgång av Guide - hållbara transporter för företag
- Genomgång av Checklista för hållbart resande och Checklista för hållbara godstransporter
- De främsta framgångsfaktorerna för företag
- Frågestund med "speed-coachning"
- Inspiration till aktion!
- Lab: testa guiden och checklistorna i ditt eget företag

Digital Action Lab 2 - tisdag 24/11 kl. 10:30 - 11.45

- Lab: Uppföljning på Action Lab 1
- Frågestund med "speed-coachning"
- Action: skapa en enkel handlingsplan utifrån erhållet material och Labbet i sin helhet - kick on!