Inspireras av hur välkända småländska företag har gjort för att skynda på omställningen till mer hållbara transporter. Ta del av deras berättelser om hur hållbara transporter kan bidra till mycket mer än att bara minska klimatutsläppen. Varje företag skickar även med sina bästa tips om hur du hittar motivation och engagemang i arbetet. Kopiera rakt av eller plocka ut godbitarna!

Café Bar

Karin Andersson, operativ chef

Våra transporter är en viktig del av hållbarhetsfrågan och för att minska dem är en bra start att fråga sig om alla transporter behövs. En fråga som Café Bar har ställt till sig själva och sina kunder i ett led att effektivisera och minskat sina kundresor och därmed sitt koldioxidavtryck.

GARO

Magnus Suksee, hållbarhetschef

På Garo har arbetet för en mer hållbar transport inneburit större fokus på tjänsteresor och hur de kan bli mer hållbara inom det området. Hållbarhetschefen Magnus Suksee noterar en större medvetenhet bland de anställda och ökade krav från intressenter.

HSB Göta

Ulrika Malmsten-Persson, hållbarhetschef

Arbetspendling, transporter i förvaltningsuppdragen och tjänsteresor har varit HSB Götas fokus i arbetet för en mer hållbar transport. De ser både tids- och kostnadsbesparingar när fler möten blir digitala.

Husqvarna Group

Jonas Willaredt, Hållbarhetsdirektör

Husqvarna Group är en stor organisation med stora ambitioner att minska sina koldioxidutsläpp. Till 2025 vill de ha minskat sina utsläpp med 35 procent över hela sin värdekedja. I detta ingår att bli ännu bättre på hållbarhetsarbetet i det lokala arbetet och på anläggningen i Huskvarna pågår nu arbetet med att ställa om till en mer hållbar transport.

IKEA Torsvik

Evelina Ljunggren, hållbarhetsutvecklare

Cykla, samåk och spar koldioxid! Genom en resevaneundersökning har IKEA Torsvik undersökt hur personalen reser till arbetet i ett led att arbeta för en mer hållbar arbetspendling. För att introducera alternativ till bilen har bland annat en el-cykeltävling genomförts.

Värnamo Energi

Malin Classon, VD

Allt fler företag väljer att arbeta med hållbara transporter. Ett av dem är Värnamo Energi som har beslutat sig för att göra företagets transporter mer hållbara som ett led i att leva som de lär och för att bli en attraktiv arbetsgivare.


 

Trivector Traffic

Nina Hvitlock, konsult

Nina Hvitlock på Trivector Traffic vill med guiden Hållbara transporter underlätta processen till omställning.

Länsstyrelsen

Jesper Agrelius, projektledare

Text text text text.