Effektiviserade transporter ger affärsnytta på Café Bar

Våra transporter är en viktig del av hållbarhetsfrågan och för att minska dem är en bra start att fråga sig om alla transporter behövs. En fråga som Café Bar har ställt till sig själva och sina kunder i ett led att effektivisera och minskat sina kundresor och därmed sitt koldioxidavtryck.

Vi älskar vårt kaffe. Som ett av världens största kaffedrickande land välkomnar vi kaffeleveranserna till våra arbetsplatser runt om i landet och länet. Men nu trånar vi inte bara efter det svarta guldet utan den svarta koppen kaffe ska även vara grön. Och den ökade efterfrågan på hållbart kaffe är något som Café Bar har märkt av i sitt hållbarhetsarbete. Som kaffeleverantör blir det många resor till kunder i hela länet och för att undvika onödiga resor har de sett över sitt resande och hur stort koldioxidavtryck de gör per kund. Genom projektet Bridging the Gap har de fått input och råd i sitt arbete med att effektivisera sina transporter och arbeta för en mer hållbar transport. Något som Karin Andersson, operativ chef på Café Bar välkomnar. För henne är hållbarhetsarbetet en stor och viktig del.

- Jag vill kunna känna mig stolt med det jag arbetar med. Jag vill känna att jag säljer en schysst produkt och det vi gör är schysst mot miljön, berättar Karin. Men det är inte endast miljönyttan företaget tänker på när de nu vill minska sina utsläpp. Med en större efterfrågan från kunderna innebär också en mer hållbar transport affärsnytta.

"För att bli vald som leverantör och kunna överleva är det nödvändigt att arbeta med de här frågorna."

- Vi vet att vi kan göra skillnad genom vårt hållbarhetsarbete och vi vill göra skillnad. Men detta är också något som står väldigt högt upp på många av våra kunders agendor och då måste det ju göra det även hos oss, säger hon.

Som kaffeleverantör blir det många resor fram och tillbaka till kunder men sedan en tid tillbaka har företaget infört så kallade miljöresor där de planerar in en rutt för att effektivisera resandet och en miljöavgift för den kund som vill att de avbryter miljöresan för ett extra besök. För att minska sina utsläpp har de tagit fram en metod på att mäta hur mycket koldioxid de släpper ut per kilo kaffe, och mäter detta genom hela sin transportkedja.

- Det vi gör nu är att vi kategoriserar våra kunder och ser över hur ofta vi besöker dem och det är en utveckling av vårt hållbarhetsarbete, berättar Karin. Just nu håller vi på att gör en kartläggning över hur mycket koldioxidavtryck vi gör per kund genom genomsnittstid och kilometer. Det gör vi för att kunna se en faktisk besparing i utsläppsnivåerna och också lyfta hur vi kan involvera kunden i vårt hållbarhetsarbete, berättar hon. Och att kunna involvera kunden och få dem att förstå initiativet är viktigt enligt Karin.

- Det handlar då främst om de här kunderna som inte är så många och inte dricker så mycket kaffe, att de inte behöver ha samma besöksfrekvens. Om vi kör så ska det vara ur miljösynpunkt men också effektivitetsmässigt, så vi strävar efter att ha flera kunder i samma område. Istället för att komma kanske var femte vecka så räcker det att vi kommer kanske var åttonde vecka, förklarar Karin.

"Det här med hållbarhet och digitalisering går ihop för mig."

Vi har haft våra digitala verktyg i flera år men det är egentligen inte förrän den här våren och sommaren och nu på hösten som det på riktigt har kunnat implementeras, berättar Karin. Om vi väl behöver åka någonstans så ska det finnas en tydlig agenda i vem som ska åka och varför. Nu försöker vi få det till att vi kanske har två digitala möten och ett fysiskt möte, istället för tre fysiska möten.

Och att ha börjat använda de digitala verktygen i större utsträckning har varit en aha-upplevsele för många. Hon tror detta kommer vara något som håller i sig och att de efter den här våren och sommaren, med mindre resor, har de sett en positiv utveckling i utsläppen. Något de hoppas kan hålla i sig i det fortsatta arbetet med hållbara transporter.

Detta är en berättelse om Café Bars deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Karin Andersson, operativ chef

Genomförda åtgärder

- Kategorisering/kartläggning av kunder för att minska onödiga resor
- Förstärkt miljöavgift till kunder som begär extra resor