Större medvetenhet för hållbara transporter

På Garo har arbetet för en mer hållbar transport inneburit större fokus på tjänsteresor och hur de kan bli mer hållbara inom det området. Hållbarhetschefen Magnus Suksee noterar en större medvetenhet bland de anställda och ökade krav från intressenter.

Att minska våra koldioxidutsläpp är en av de största utmaningar som världen står inför. I Sverige står vår transport för en stor del av våra utsläpp både nationellt och regionalt och för att nå våra miljömål måste koldioxidutsläppen minska kraftigt. Nu känner allt fler företagare att även företagen bär ett ansvar, men också är en del i lösningarna.

Det finns många goda skäl för företag att arbeta med hållbara transporter. Nyttan är inte bara bättre hållbarhet utan arbetet ger också konkurrensfördelar, och på sikt finns det risk att hamna på efterkälken om man som företag inte är med på tåget.
På Garo, som tillsammans med flera andra företag i Klimatrådet har deltagit i projektet Bridging the Gap, har arbetet för en mer hållbar transport gett positiva effekter. Hållbarhetschefschefen, Magnus Suksee svarar:

Har ert arbete med hållbara transporter bidragit med något positivt förutom minskade utsläpp?
- Medvetenheten har nog ökat bland de anställda. Vi märker också till viss del ökade krav på hållbara transporter från våra intressenter, berättar Magnus. Arbetet för en mer hållbar transport har inneburit ett större fokus på tjänsteresor och hur de kan bli mer hållbara för Garos del och utöver deltagandet i Bridging the Gap har de antagit två utmaningar i initiativet Fossilfritt Sverige.

Hur skulle du beskriva ert arbete med hållbara transporter?
- Vi har anslutit oss till två olika utmaningar hos Fossilfritt Sverige - tjänstebilsutmaningen och transportutmaningen. Vi har även uppdaterat vår tjänstebilspolicy med att vi endast köper eller leasar miljöbilar eller supermiljöbilar av typen elbilar eller laddhybrider, berättar Magnus.

Detta är en berättelse om Värnamo Energis deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Magnus Suksee, hållbarhetschef

Genomförda åtgärder

- Uppdatera tjänstebilspolicy
- Anslutit sig till Fossilfritt Sveriges Tjänstebilsutmaningen
- Anslutit sig till Fossilfritt Sveriges Transportutmaningen