HSB Göta ser hälsofördelar med aktiv arbetspendling

Arbetspendling, transporter i förvaltningsuppdragen och tjänsteresor har varit HSB Götas fokus i arbetet för en mer hållbar transport. De ser både tids- och kostnadsbesparingar när fler möten blir digitala.

I Sverige står vår transport för en stor del av våra utsläpp både nationellt och regionalt och för att nå våra miljömål måste koldioxidutsläppen minska kraftigt. Det är ett av de tuffaste hållbarhetsmålen att nå och därför måste alla verksamheter ställa om sin transport. Men det finns också en stor bredd av goda incitament för företag att arbeta med hållbara transporter. Nyttan är inte bara bättre hållbarhet utan arbetet ger också affärsvärden, så som bättre hälsa för medarbete och ekonomiska vinster.

På HSB Göta, som tillsammans med flera andra företag i Klimatrådet har deltagit i projektet Bridging the Gap, har arbetet för en mer hållbar transport gett positiva effekter. Hållbarhetschefschefen, Ulrika Malmsten-Persson, svarar:

Har ert arbete med hållbara transporter bidragit med något positivt förutom minskade utsläpp?

- Att cykla till och från arbetet, eller i arbetet ger hälsofördelar jämfört med att köra bil och att ersätta tjänsteresor med digitala möten ger både tids- och kostnadsbesparingar, berättar Ulrika Malmsten-Persson och därför har vi köpt in en lådcykel i förvaltningen som används under sommarhalvåret. För de anställda som cyklar till arbetet finns cykelparkering inomhus, med laddmöjligheter och omklädningsrum för att underlätta pendling med cykel.

Hur skulle du beskriva ert arbete med hållbara transporter?

- Just nu har vi påbörjat ett projekt med att tanka HVO istället för vanlig diesel till servicefordon och arbetsmaskiner. Vi planerar också våra resor och optimerar rutter för utförare. I vår bilpolicy har vi slagit fast att vid byte av fordon så ska vi om möjligt välja el eller hybrid-bilar, berättar Ulrika.

Detta är en berättelse om HSB Götas deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Ulrika Malmsten-Persson, hållbarhetschef

Genomförda åtgärder

-Uppmaning för samåkning, ruttoptimering för utförare
-Uppdaterad bilpolicy (fokus el/elhybrid)
-Lådcykel används i förvaltningen
-Cykelparkering inomhus/under tak med laddmöjligheter
-Omklädningsrum för de som cyklar till och från arbetet 
-Resepolicy som främjar tjänsteresor med tåg och resfria, digitala möten

Planerade åtgärder

-Påbörjat ett projekt om att ersätta HVO med diesel till servicefordon och arbetsmaskiner