El-cykeltävling för hållbart resande

Cykla, samåk och spar koldioxid! Genom en resevaneundersökning har IKEA Torsvik undersökt hur personalen reser till arbetet i ett led att arbeta för en mer hållbar arbetspendling. För att introducera alternativ till bilen har bland annat en el-cykeltävling genomförts.

”Klimatarbetet är ett av de viktigaste områdena vi har att arbeta med”

Säger Evelina Lundgren, hållbarhetsutvecklare på IKEA Torsvik. Transporterna i vår värld är ju en väldigt stor del av det klimatavtryck som vi gör och vi på IKEA som stor aktör bör självklart ta ett ansvar i det.

Att allt fler kunder ställer högre krav på hållbarhet är något IKEA har anammat och att arbeta med hållbara transporter är en viktig del av hållbarhetsfrågan. Det kan handla om arbetspendling, kundresor, godstransporter och tjänsteresor.


- På det här området har vi som mål att inte bara påverka våra kunders resebeteende till och från varuhusen, utan även hur vi reser i arbetet och hur vi tar oss till och från arbetsplatsen. Just arbetspendlingen var ett område där vi kände att vi kunde göra fler insatser, därför valde vi att arbeta med just den frågan, berättar Evelina, som tillsammans med andra företag anslöt sig till projektet Bridging the Gap för att vara med och minska länets koldioxidutsläpp.

För att ta reda på hur resandet såg ut och därmed kunna planer insatser utifrån det genomförde IKEA Torsvik en resevaneundersökning bland personalen. Där såg de att många reste i stor utsträckning med egen bil men bland dem fanns också de som kunde tänka sig ett förändrat resebeteende, genom att istället samåka, åka mer kollektivt eller cykla.

Med utgångspunkt av det skapades insatser för att möjliggöra en förändring och det blev upprinnelsen till en cykelutmaning med företagets el-cyklar.


- Utifrån mitt personliga perspektiv så är klimatet, en human migrationspolitik och jämställdhetsfrågan de absolut viktigaste bitarna vi har att jobba med för att ha en välfungerande och välmående jord att leva på, säger Evelina. Just klimatfrågan handlar om att vi vet vad vi har och vad det räcker till, och vi vet att jorden inte räcker till. Det går inte att gå och handla i matbutiken och handla för pengar man inte har, och det är lite vad vi håller på med nu, det är därför vi måste ta ansvar här. Det är inte hållbart på sikt att leva som vi gör nu, säger hon.

"Det känns väldigt passé som företag att inte prioritera hållbarhetsfrågorna."

Att som företag arbeta med hållbara transporter blir samtidigt en naturlig del av företagskulturen och det i sig bidrar också till att skapa en bestående konkurrensförmåga. För IKEAs del ser de en vinst både för miljö, personal men också för företaget. Evelina menar att ur ett företags synvinkel så går prioriteringen av klimatfrågor hand i hand med förmågan att knyta till sig kompentenser och personer som drivs av utveckling.


- Det känns väldigt passé som företag att inte prioritera hållbarhetsfrågorna. Om vi ser på generationen som kommer ut på arbetsmarknaden idag så är det en väldigt viktig faktor. Många av de unga idag är väldigt utvecklingshungriga, både när det kommer till personlig och professionell utveckling men även när det kommer till att utveckla vårt samhälle. Så som företag, även ur en attraktionssynvinkel, så är det absolut avgörande att hänga med i tiden. Har man inte klimatperspektivet med sig i sitt arbete så attraherar man inte den gruppen, menar hon.

I och med kartläggningen och samtal kring resultatet från resvaneundersökningen har ämnet nu aktualiserats på arbetsplatsen och skapat en ökad förståelse för potentialen av hållbarare arbetspendling. Men arbetet tar inte slut här.

Detta är en berättelse om IKEA Torsviks deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län. Evelina Lundgren arbetar inte längre på IKEA Torsvik men har en annan roll inom IKEA.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020.

Evelina Lundgren, hållbarhetsutvecklare

Genomförda åtgärder
- Resvaneundersökning

- Cykeltävling
- Dialog med Jönköpings länstrafik
- Använder elcykel på siten