Värnamo Energi vill leva som de lär

Allt fler företag väljer att arbeta med hållbara transporter. Ett av dem är Värnamo Energi som har beslutat sig för att göra företagets transporter mer hållbara som ett led i att leva som de lär och för att bli en attraktiv arbetsgivare.

– Jag blir glad när jag ser många cyklar parkerade utanför ett företag. Det ger en positiv signal, säger Malin Classon, VD på Värnamo Energi. Tillsammans med företagets ekonomichef Pia Odin har hon lett omställningen till en mer hållbar transport inom företaget.

– Som energibolag är det vår vardag att arbeta med hållbarhet. Vi jobbar mycket med att bli fossilfria och då ingår även transporter i det, men just det området har vi inte haft fokus på tidigare så här kände vi att det fanns någonting att arbeta med, förklarar Malin.

Det var genom Klimatrådet som företaget anslöt sig till projektet Bridging the Gap, som har som mål att minska luckan mellan länets miljömål och mängden utsläpp. Idag står resor och transporter för den största andelen av Jönköpings läns utsläpp och för att nå länets vision att bli ett klimatsmart plusenergilän senast 2045 måste koldioxidutsläppen minska och de fossila bränslena fasas ut.

– Det är mycket prestige i bilar, tycker Pia Odin. Behöver man verkligen ha en fyrhjulsdriven bil som slukar mycket diesel eller räcker det med en elbil eller hybrid? Hon tycker att det är bra att kunna tänka till kring bilanvändandet. En cykeltur till arbetet eller promenad till busshållplatsen ger ett ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Anställda som mår bra på sin arbetsplats stannar längre och har mindre sjukfrånvaro. Det är något Malin håller med om och menar att det är en av anledningarna att företaget vill satsa mer på hållbar transport.

”Det är en vinst för både hälsa, ekonomi och miljö – det handlar om vårt varumärke.”

– Våra tre kärnvärden är nära, tryggt och hållbart och därför vill vi leva som vi lär helt enkelt, förklarar hon. Idag pratar vi mycket om miljö, klimat och hållbarhet, så det känns naturligt att vi arbetar med dessa frågor där vi själva kan vara med och påverka. Det blir en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbara transporter kan också ge en ekonomiska uppsida, till exempel genom att vi reser smartare.

En faktor som de båda anser som viktig för att lyckas i sitt arbete med hållbara transporter är enighet, från ledning till personal. Pia berättar att det finns ett intresse för miljöfrågor och hållbarhet bland personalen.

– Jag har fått förfrågningar från medarbetare, som undrat om vi inte kan erbjuda personalcyklar till alla. Det visar att vi tänker lika det känns skönt att veta, säger Pia. Det handlar om att vara överens och det har vi varit samtidigt som det harmoniserar med vårt varumärke.

Och det håller Malin med om som tycker det är roligt om personalen blir inspirerad. Om man på jobbet tycker det är viktigt så kanske man tar det med sig hem också, menar hon och hoppas det ger ringar på vattnet.

– Rent personligt så tycker jag att det här arbetet vi har gjort på företaget, och att jag själv har en laddbar bil nu, har gjort att vi har fått ett annat fokus bara hemma i familjen. Ska vi göra småresor hemma ja då tar vi den laddbara bilen istället. Det är nästan så man tävlar i vem som drar minst bensin, säger Malin och skrattar. Och det är viktigt att sprida vidare. Vi lever i ett samhälle där vi åker mycket bil och det går ju att utmana det på olika sätt. Bara genom att tänka till lite varje gång går det att spara in.

– Sen är det ju ett ständigt pågående arbete. Det är inget som tar slut för att projektet har tagit slut. Detta är bara en början, avslutar Pia.

Detta är en berättelse om Värnamo Energis deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Malin Classon, VD

Genomförda åtgärder

- Introduktion av elbilar
- Övergång till HVO från diesel
-Installerat elektroniska körjournaler
-Sett över företagets policy för tjänstebilar
-Infört förmånscyklar
-Byggt om och installerat lås till cykelparkeringen

Pia Odin, ekonomichef