Intervju med Nina Hvitlock, Trivector Traffic

Nu är tid för förändring. Mycket händer i samhället idag och för en hållbar framtid behöver vi stå pall när saker börjar rulla igen, både i verksamheter och på vägarna. Nina Hvitlock på Trivector Traffic vill med guiden Hållbara transporter underlätta processen till omställning.

I dag står transportsektorn för en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp. Fordon och drivmedel behöver ställas om från fossilt till förnybart och våra beteenden och resmönster behöver bli mer hållbara om vi ska nå Sveriges etappmål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp i transportsektorn till år 2030 jämfört med 2010.

- Och det är bara 10 år kvar, säger Nina Hvitlock, konsult inom hållbara transporter på Trivector Traffic. Det är ett tufft mål att nå och med minskningstakten hittills kommer vi inte att klara det. Vi behöver ställa om till ett mer transporteffektivt samhälle och företagen behöver dra sitt stå till stacken. Dessutom är ett transporteffektivt företag ofta synonymt med kostnadseffektivt företag.

Därför ser Nina att det är väldigt viktigt att arbeta aktivt med att påskynda omställningen till digitala lösningar och hållbara transporter. I sitt arbete som konsult på Trivector Traffic har hon deltagit i Klimatrådets projekt Bridging the Gap genom att coacha och ge rådgivning till projektets deltagande företag. Hon arbetar för att uppmuntra och underlätta omställningen, men vill också få verksamheterna att förstå vilken bredd av incitament det finns. Det finns affärsnytta kopplade till hållbara transporter, vilket guiden tydligt visar på.

- Det vi försöker göra med guiden och checklistorna är att underlätta processen för företagen. Vi har samlat många års erfarenhet och summerat dem. Känner man sig tveksam inför att börja arbetet  kan guiden hjälpa en att hitta motiv att lyfta och jobba vidare med. Har man kommit så långt att man vill arbeta med dessa frågor men inte riktigt vet hur eller om man behöver ta ett nytt grepp - kan guiden och checklistorna vara till stor hjälp att komma vidare i arbetet, säger Nina. Sen ska man lägga sitt fokus på aktionen, menar hon och noterar att fler och fler företag förstår vikten av detta.

- Fler arbetar aktivt med frågan vilket är positivt. Man är mycket mer medveten i sina val och det är fler som ställer upphandlingskrav på godstransporter till exempel. Det är också fler och fler som ställer om sin fordonsflotta till grönare alternativ och många uppmuntrar digitala möten och lösningar, vilket har blivit en ofrivillig norm nu i corona-tider. En annan tydlig trend pre corona var ökad efterfrågan på långväga tågresor, vilket jag tror och hoppas att vi ska återgå till efter pandemin.

Och att vi befinner oss mitt i en pandemi kan möjliggöra en positiv förändring för klimatet. Det är ett förändringsfönster som vi bör ta tillvara på, medvetet och hängivet.

- Pandemin innebär stora utmaningar och är förödande på många sätt, säger Nina, men det är också ett tillfälle att testa nya lösningar och dra erfarenheter av detta, och ett tillfälle för reflektion. Man kan ta det här tillfället och revidera vad man har gjort tidigare och reflektera över vilka lärdomar och erfarenheter vi kan dra utifrån den här pandemisituationen. Hur har till exempel våra transporter påverkats, hur har våra medarbetare påverkats och vilka nya vanor är värda att behålla. Hur kan vi underlätta för att hålla resandet på en lägre nivå även efter pandemin? Det som är viktigt är att stå pall när saker och ting börjar rulla igen. Jag tycker att varje företag i det här skedet borde ta fram en strategi och förhållningssätt för hur man ska agera efter pandemin. Det här är början på något större. Förändring sker genom handling och för att nå målen behöver alla arbeta aktivt för en mer hållbar framtid, säger Nina.

Detta är en berättelse om Trivector Traffics uppdrag i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Nina Hvitlock, Trivector Traffic

Varför är Trivector Traffic med i projektet?

Trivector Traffic upphandlades för att bidra i projektets genomförande. Trivector Traffic har coachat och gett rådgivning till projektets deltagande företag och sammanställt detta i en guide med checklistor så att erfarenheterna kan komma fler organisationer till gagn.

Om Trivector Traffic

Trivector grundades 1987 av tre forskare från Lunds tekniska högskola för att korta vägen mellan forskning och praktik. Genom konsultinsatser, forskning och utbildning hjälper Trivector Traffic sina kunder att utveckla hållbara trafiklösningar. Läs mer om Trivector på deras webbplats (www.trivector.se).