Intervju med Nina Hvitlock, Trivector Traffic

Nu är tid för förändring. Mycket händer i samhället idag och för en hållbar framtid behöver vi stå pall när saker börjar rulla igen, både i verksamheter och på vägarna. Nina Hvitlock på Trivector Traffic vill med guiden Hållbara transporter skapa genvägar för att underlätta processen till omställning.

I dag står transportsektorn för en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp. Fordon och drivmedel behöver ställas om från fossilt till förnybart och våra beteenden och resmönster behöver bli mer hållbara om vi ska nå Sveriges etappmål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp i transportsektorn till år 2030 jämfört med 2010.

- Och det är bara 10 år kvar, säger Nina Hvitlock, konsult för hållbara transporter på Trivector Traffic. Det är ett tuft mål att nå och med minskningstakten hittills kommer vi inte att klara det. Vi behöver ställa om till ett mer transporteffektivt samhälle och företagen behöver dra sitt stå till stacken. Dessutom är ett transporteffektivt företag synonymt med kostnadseffektivt företag.

Därför ser Nina att det är väldigt viktigt att arbeta aktivt med att påskynda omställningen till digitala lösningar och hållbara transporter. I sitt arbete som konsult på Trivector Traffic har hon deltagit i Klimatrådets projekt Bridging the Gap genom coachning och rådgivning för projektets deltagande företag. Hon arbetar för att uppmuntra och underlätta omställningen, men vill också få verksamheterna att förstå vilken bredd av incitament det finns. Det finns affärsnytta kopplade till hållbara transporter, något som Nina hoppas guiden kan hjälpa till att visa på.

- Det vi försöker göra med guiden och checklistorna är att skapa genvägar och underlätta processen för företagen. Vi har samlat många års erfarenhet och summerat dem. Antingen så känner man sig tveksam inför att börja arbetet och då kan ju guiden hjälpa en att hitta motiv att lyfta och jobba vidare med. Alternativt så har man kommit lite längre och arbetar med dessa frågor men vet inte riktigt vart man ska börja eller behöver ta ett nytt grepp - här kan guiden och checklistorna vara till stor hjälp, säger Nina. Sen ska man lägga sitt fokus på aktionen, menar hon och noterar att fler och fler företag förstår vikten av detta.

- Fler arbetar aktivt med frågan vilket är positivt. Man är mycket mer medveten i sina val och det är fler som ställer upphandlingskrav för godstransporter till exempel. Det är också fler och fler som ställer om sin fordonsflotta till grönare alternativ och många uppmuntrar digitala möten och lösningar, vilket har blivit en ofrivillig norm nu i  corona-tider. En annan tydlig trend pre corona var ökad efterfrågan av de långväga tågresorna, vilket jag tror och hoppas att vi ska återgå till efter pandemin.

Och att vi befinner oss mitt i en pandemi kan möjliggöra en positiv förändring för klimatet. Det är ett förändringsfönster som vi bör ta tillvara på, medvetet och hängivet.

- Pandemin innebär stora utmaningar och är förödande på många sätt, säger Nina, men det är också en tid för reflektion och ett tillfälle för oss att starta om och göra rätt. Man kan ta det här tillfället och revidera vad man har gjort tidigare och reflektera över vilka lärdomar och erfarenheter vi kan dra utifrån den här pandemisituationen. Hur har till exempel våra transporter påverkats, hur har våra medarbetare påverkats och vilka nya vanor är värda att behålla. Hur kan vi underlätta för att bibehålla resandet på en låg nivå? Det som är viktigt är att stå pall när saker och ting börjar rulla igen. Jag tycker att varje företag i det här skedet borde ta fram en strategi och förhållningssätt för hur man ska agera efter pandemin. Man behöver en långsiktig plan, säger Nina och menar att nu har vi bara börjat. Det här är början på något större. Förändring sker genom handling och för att nå målen behöver alla arbeta aktivt för en mer hållbar framtid.

Detta är en berättelse om Trivector Traffics uppdrag i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Nina Hvitlock, Trivector Traffic

Varför är Trivector Traffic med i projektet?

Trivector Traffic upphandlades för att bidra i projektets genomförande. Trivector Traffic har deltagit i projektet för att coacha och ge rådgivning för projektets deltagande företag och sammanställa detta resultat i en guide och checklistor så att fler organisationer kan genomföra samma insatser.

Om Trivector Traffic

Trivector grundades 1987 av forskare från Lunds tekniska högskola som ville föra över forskning till praktik genom att utveckla och marknadsföra system för väginformatik. Genom konsultinsatser, forskning och utbildning hjälper Trivector Traffic kunder att utveckla hållbara trafiklösningar. Läs mer om Trivector på deras webbplats (www.trivector.se).