Att arbeta med hållbara transporter är ekonomiskt fördelaktigt. Egentligen är det en självklarhet, eftersom bara det som är ekonomiskt fördelaktigt för en verksamhet kan vara långsiktigt hållbart. Annars är det en uppoffring och på uppoffringar byggs inga hållbara affärsmodeller.

Nyttorna med målmedvetet arbete för att bedriva ett transportsnålt och hållbart företag är många. Likt ett träd som drar sin näring ur jorden är företagets framgång rotat i affärsnyttan. Aktivt hållbarhetsarbete som inkluderar hållbara transporter ger mer grönska som tillför energi och rotsystemet växer. Det uppstår synergi.

WE WILL SHOW YOU THINGS YOU HAVE NEVER SEEN

Fler företag arbetar med hållbarhetsfrågan. Många har gått från att se detta arbete som en kostnad till att förstå att om man inte arbetar med dessa frågor blir man frånåkt och utkonkurrerad.

Guide

Framgångsrikt arbete med hållbara transporter bidrar till måluppfyllnad på flera plan - ekonomi, hälsa och minskat klimatavtryck.

Använd guiden för att vässa ditt företags hållbarhetsarbete!

 

Checklistor med förslag på insatser

För att på ett enkelt sätt komma igång finns dessa checklistor med förslag på insatser att genomföra för mer hållbara transporter.

Kom igång!

Inspireras av filmen för att lära dig hur du kan använda guiden och checklistorna för att komma igång eller vässa ditt företags hållbarhetsarbete.