Photo: Lydia Frassine Garpenholt

Vem är jag?

Mitt namn är Lydia Frassine Garpenholt. Jag är 21 år gammal och läste Kandidatprogrammet Internationellt Arbete på Jönköpings Universitet. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående under utbildningen. Programmet ger även en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och verktygen för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält. Förutom kunskaper i globala studier ger programmet kompetens inom interkulturell kommunikation och projektledning. Efter min kandidat valde jag att fortsätta studera och började läsa master programmet Sustainable Communication på samma universitet. Programmet är ett masterprogram inom media och kommunikation som är utformat för att fördjupa förståelsen för medias och kommunikationens roll för strävan efter global hållbarhet, där man studerar förhållandet mellan media och kommunikation och den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet.

Samarbete med olika aktörer

Jag tror att mina tidigare studier samt mina erfarenheter inom det studiesociala sammanhanget kommer kunna gynna det framtida arbetet som klimatrådet och dess samarbetspartners genomför. Därför söker jag för tillfället en organisation, antingen inom den privata eller den offentliga sektorn, som skulle kunna tänka sig att samarbeta med mig och hjälpa mig att utöka min arbetslivserfarenhet ännu mer inom detta område. Jag skulle även vilja göra min praktik från mars 2021 i samarbete med klimatrådet!

Kontakt

Om någon är intresserad av att veta mer om mig, kan man kontakta mig via lydiafgarpenholt@yahoo.com eller via min LinkedIn