Sveriges utsläpp minskar fortfarande, men i långsammare takt än tidigare. En betydligt snabbare omställningstakt krävs för att nå målen i Parisavtalet. Framförallt gäller det transporterna där många klimatsmarta lösningar finns att tillgå redan idag.

Sverige når utsläppsmålen 2020, men vi måste öka takten i klimatarbetet för att nå de långsiktiga målen visar Naturvårdsverks nya statistik för Sveriges klimatpåverkan.

Statistiken för 2015 års klimatpåverkande utsläpp visar att 53,4 miljoner ton växthusgaser släpptes ut i Sverige förra året. Jämfört med 2014 är det en minskning med mindre än 1 procent. Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 25 procent. Samtidigt har de totala utsläppen som svensk konsumtion leder till i både Sverige och i andra länder varit i stort sett oförändrade. Och andelen av våra konsumtionsutsläpp som sker i andra länder har ökat med 50 procent.

Mer statistik på nationell nivå finns här,

Utsläpp och upptag av växthusgaser i Sverige

Den svenska konsumtionens påverkan på klimatet