I Klimatrådets arbete har det efterfrågats en ökad forskningsanknytning. Inte minst då allt mer forskning sker långsiktigt och i samverkan med företag, institut och akademi. Klimatrådet tillsammans med JU utlyser nu en doktorandtjänst inom miljökommunikation.

I december 2017 ställde sig Klimatrådet bakom satsningen “Samarbete för ökat kunskapsintensivt klimatarbete”. Satsningen syftar till att på ett vetenskapligt sätt studera kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar. Nu är satsningen igång och det finns möjlighet att söka doktorandtjänst på Jönköping university med inriktning miljökommunikation.

Varför satsningen är så viktig?
– För att förstå hur klimatfrågan kommuniceras i samhället behöver vi forskare komma närmare aktörer utanför akademin, vare sig det handlar om kommuner, organisationer eller företag. Dessa aktörer kan också dra nytta av oss forskare för få bättre underlag för hur man ska arbeta med klimatfrågan, säger Peter Berglez, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University.

Sök tjänsten här >>