Solkraften ökar explosionsartat i Jönköpings län. Förra året nästintill fördubblades installationerna i länet och det finns i dagsläget närmare 1000  solcellsanläggningar i länet. Men hur mycket el får vi egentligen från solen? Just nu tar studenter från Jönköping Tekniska Högskola, i samverkan med Klimatrådet och Cybercom Group, fram en webbsida för att fastställa just det. Målet med sidan kommer vara att på lokal och regional nivå räkna ut och visa mängden producerad solenergi.

I Cybercom Groups lokaler på Östra Storgatan i Jönköping sitter det fyra studenter och tar fram en webbsida. Sidan ska möjliggöra för vem som helst och gå in och se hur mycket solenergi som produceras i Jönköpings län. Producerade solcellerna i Habo kommun mer eller mindre energi än Tranås kommun igår? Hur många kWh producerade solcellerna i Jönköpings län förra veckan jämfört med samma vecka i fjol? Sidan kommer sätta fingret på hur mycket el som kommer från solen.

Studenterna som arbetar med detta, Filip, Pontus, Robert och Viktor, samlar informationen om den lokala solenergin, men utmaningen ligger i att göra siffrorna lättbegripliga och konkreta.
Filip Mattson berättar att detta kan fungera för att få folk att skaffa mer solceller, när de ser hur mycket som produceras på helt vanliga hustak i länet.
– Jag är förvånad över hur mycket energi som produceras lokalt faktiskt. Det är mer än jag trodde det var, fortsätter Filip.

Webbsidan är den första av sitt slag och med detta kommer självklart också utmaningar. Det finns ingen förlaga som visar samma sorts information så inspirationen får komma från annat håll.
– I alla fall inte för länet eller kommunerna, vilket gör detta unikt och väldigt spännande att arbeta med, säger Viktor Henningsson.
Alla studenter håller med om att avsaknad av utgångspunkt inte är något som hindrar dem från att sammanställa webbsidan, tvärtom. De menar att arbetet är fritt och mer intressant, eftersom de nu kan vara med att skapa något helt och hållet från ”scratch”.

Solkalkylatorn beräknas publiceras via Klimatrådets webbsida i mitten av juni och kommer vara en av höjdpunkterna på Klimatrådets seminarium i Almedalen den 2 juli. Den utvecklas av studenterna Filip Mattson, Robert Elezovic, Pontus Vidén och Viktor Henningsson som alla fyra studerar vid Jönköping University och gör Solkalylatorn som en del i deras praktik på Cybercom Group.

Text: Jonathan Junefjäll

Läs mer om:

  • Klimatrådets satsning på Almedalen den 2 juli, här >>
  • Andra projekt som genomförs i samverkan med Klimatrådet, här >>
  • Klimatrådet finns här >>