Två ledamöter i Klimatrådet, Anna-Karin Zinnefors (varuhuschef för IKEA) och Carlos Petersson (verksamhetsledare på Energikontoret Norra Småland) berättar om deras klimatarbete och engagemang i Klimatrådet.

Anna-Karin Zinnerfors är varuhuschef för IKEA i Jönköping och ledamot i Klimatrådet.

webb_annakarin

– Hållbarhet är en hörnsten för oss. Vi jobbar för att fler människor ska få en bättre vardag, och då är det viktigt att vi jobbar långsiktigt med vår egen klimatpåverkan och inspirerar kunder till att leva ett hållbart liv hemma. Klimatrådet är ett fantastiskt forum där jag får med mig mycket tips och idéer, men även delar med mig av mina egna erfarenheter. Det är verkligen ge och ta. Det mesta är ändå ogjort, där måste vi vara ödmjuka, men detta är stort och viktigt.

IKEA i Jönköping ska under Klimatveckan stimulera och motivera framförallt medarbetarna men även kunderna att ta nästa steg.
– Många är engagerade men vet inte riktigt var ska man börja. Det ska finnas tid för engagemang och samtal i olika former under Klimatveckan.

Carlos Pettersson är t.f. verksamhetsledare på Energikontoret Norra Småland och ny ordförande för fokusgruppen Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

– Det är jättekul och en stor ära att få ta rollen som ordförande i fokusgruppen, det ska bli väldigt roligt. Nu går vi in i ett skarpare läge och ska se till att det blir verkstad av alla åtgärder också.

För Energikontoret är Klimatrådsarbetet värdefullt eftersom det samlar så många olika parter och ger tyngd åt arbetet med ett plusenergilän.
– För att vi ska nå visionen om ett plusenergilän är det viktigt att göra den här typen av kraftsamling.