Energimyndighetens årliga ranking över Sveriges 21 läns klimat- och energiarbete, placerar Jönköpings län i topp.

Länsstyrelsen ser fortsatta utmaningar inom alla samhällssektorer för att bromsa utsläppen av växthusgaser, samtidigt som möjligheterna är större och mer attraktiva för alla. Möjligheterna är främst kopplade till att omställning till förnybar energi som ger ökat handlingsutrymme genom att till exempel producera egen förnybar el till bilen eller till uppvärmning av huset, minskad riskexponering då våra system i samhället blir mer uthålliga och robusta, minskat beroende då valmöjligheterna ökar på alla nivåer i samhället.

-Med gemensamma krafter kommer vi att fortsätta driva utvecklingen framåt på klimatområdet, säger Andreas Olsson, Energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs hela sammanställningen här, 2017 års sammanställning och bedömning av uppdrag 18 inom energi och klimat