”Om vi fixar maten så fixar vi planeten”. Detta hoppingivande citat är hämtat från miljöprofessor Johan Rockströms konstaterande i en intervju i Dagens Nyheter (DN Kultur 18 augusti 2018) i samband med att han ger ut en kokbok för hållbar mat.

Läs hela artikeln i Jönköpings Posten https://www.jp.se/article/klimat-den-svenska-maten-var-storsta-tillgang/ 

För Klimatrådet i Jönköpings län,

Helena Jonsson, landshövding och ordförande i Klimatrådet

Gisela Brumme, Vetlanda Kommun, ordförande i klimatrådets fokusgrupp för energieffektivisering, konsumtion och livsstil

David Ekbäck, LRF, Ordförande i klimatrådets fokusgrupp för förnybar energi, jord- och skogsbruk