Utvärdering av Klimatmatchen 2020

    Ange med en siffra (1 till 5) hur nöjd du är med klimatmatchen i sin helhet.