Klimatpris

Sedan år 2012 delar Klimatrådet varje år ut Klimatpriset. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision >> eller på annat sätt bidra till klimatarbetet i länet. Klimatpriset består av en gjuten plakett av återvunnen aluminium tillverkad i Jönköping. Vinnare av Klimatpriset utses av Klimatrådet och delas ut av landshövding tillika Klimatrådets ordförande Helena Jonsson.

Klimatpriset 2020

Gnosjö automatsvarvning-Vinnare av Klimatpriset 2020

Vinnare av Klimatpriset 2020 är Gnosjö automatsvarvning, en inspirationskälla för alla företag som vill bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Gnosjö Automatsvarvning visar engagemang och vilja att investera i förnybar energi och att minska på klimatutsläppen samtidigt som de inspirerar andra företag att göra samma resa.

Klimatrådet arbetar med en gemensam vision – att Jönköpings län ska bli ett Klimatsmart plusenergilän ­. Ett län där det ska vara lätt att leva, resa och driva företag på ett klimatsmart, förnybart och hållbart sätt, en slags ”Gnosjöanda” för klimatomställningen i Jönköpings län.

Genom sin gedigna energiomställning representerar Gnosjö automatsvarvning en ny slags Gnosjöanda, där de klimatsmarta valen är de självklara valen.

Läs mer om Gnosjö automatsvarvning här

Hedersomnämnanden

Joma och Elajo

Joma & Elajo klimatpriset 2020
Klimatpriset 2020 Joma & Elajo. Yngve Josefsson, Gustaf Josefsson, Sandra Vatn, Stefan Timhagen

Samverkan är den enskilt största framgångsfaktorn om vi ska nå våra klimatmål i tid och göra Jönköpings län till ett klimatsmart plusenergilän. Genom sitt energisamarbete, ett unikt likströmssystem med batterilager och solceller, visar Joma och Elajo hur företag kan gå tillsammans och lösa gemensamma problem. Joma och Elajo visar initiativförmåga och vågar gå före i energiomställningen.

Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk

Klimatpriset 2020 Elin Hjalmarsson
Klimatpriset 2020 Elin Hjalmarsson

Elin är andelsjordbrukaren utanför Eksjö som brukar jorden med fossilfria metoder och ett genomsyrande hållbarhetstänk. Elin har gott om realistiska idéer och inspirerar omgivningen att se möjligheter istället för hinder. Hon utvecklar sitt entreprenörskap på ett innovativt sätt och tänker hållbarhet i vartenda beslut, vilket stärker länet i resan till att bli ett klimatsmart plusenergilän.

Kretslopp & Recycling

Klimatpriset 2020, Kretslopp & Recycling
Klimatpriset 2020, Kretslopp & Recycling, Ingemar Andersson och Erik Lagerqvist.

Kretslopp & Recycling är ett gott exempel på hur uppfinningsrikedom och drivkraft bidrar till att Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän. Genom sin unika affärsidé kan Kretslopp & Recycling bära sitt namn med stolthet, då de bidrar till att sluta kretsloppet i hanteringen av ensilageplast, vilket möjliggör för de gröna näringarna att bli ännu mer klimatsmarta och hållbara.

Klimatpriset 2019

Tenhults Naturbruksgymnasium-vinnare av Klimatpriset 2019

Högupplöst bild>>

2019 års klimatpris tilldelas Tenhults Naturbruksgymnasium som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för sina elever är ett stort föredöme och en inspirationskälla för hela Jönköpings län. Tenhults Naturbruksgymnasium visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet samt skapa engagemang och delaktighet långt utöver det vanliga.

Hedersomnämnanden

I samband med klimatprisutdelningen delades även fyra hedersomnämnanden ut till följande personer och organisationer:

Emåförbundet
Emåförbundet arbetar i samverkan kring Emån avrinningsområde för att bland annat minska riskerna med översvämningar och extrem torka. Den breda verksamheten med vatten som gemensam nämnare gör att Emåförbundet aktivt påverkar många verksamheter som använder vårt vatten och bidrar på så viss att klimatsäkra våra landskap, vårt jord-och skogsbruk och vårt fiske. Emåförbundet arbetar dessutom framgångsrikt med att sprida sin kunskap till föreningar och skolor om hur man kan klimatanpassa Jönköpings län.

Högupplöst bild >>

Lyndon McLeod
Lyndon är passionerad och innovativ både i sin yrkesroll och i sin vision om att påverka för bättre miljö och mer hållbart samhälle. Lyndon bidrar med sin matlagning till en bättre värld och visar att det med hjälp av skolmaten går att ta köksvägen in i klimatfrågan.

Högupplöst bild>>

Hållbarhetsbalen
Alissar Rajha och Alice Perlerot, två artonåriga studenter från Jönköping arrangerade Sveriges första hållbarhetsbal – en bal med fokus på öppenhet, gemenskap, klimatsmarthet och hållbarhet. Jönköpings län är känd för sitt nytänkande och sin entreprenörsanda. Hållbarhetsbalen visar tydligt hur enskilda personer, framförallt ungdomar, kan skapa förändring här och nu och påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Högupplöst bild >>

Värnamo Åkeri
Med stor framtidstro har Värnamo Åkeri valt att satsa på framtidens drivmedel och tekniker redan idag, med flera investeringar baserat på biogas, elektrifiering och digitalisering för att kraftigt minska utsläppen. Investeringarna bidrar till en renare luft i våra städer, längst med våra vägar och på köpet får vi stolta chaufförer som visar vägen framåt för hela åkerinäringen.

Högupplöst bild >>

Klimatpris genom åren

Över 40 organisationer, initiativ och personer har prisats (Precis både vinnare och hedersomnämnanden) för sina insatser för att minska på utsläppen.

2019 Tenhults Naturbruksgymnasium >>

2018 Hela Människan >>

2017 Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker >>

2016 Vätterhem >>

2015 Adelövs gård >>

2014 Aktiv sol i Nöbbele >

2013 Friskis & Svettis Jönköping>>

2012 Sävsjö biogas >>

Kommunikationspaket Klimatpris 2020

  • Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatpriset. Innehållet är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb.
  • Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Klimatrådet eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Affisch och bild Klimatpris

Klimatpriset
Bild Klimatpris för webb, sociala kanaler mm

Bild Klimatpriset

klimatpris
Foto Klimatpriset.

Vill du hålla dig uppdaterad?

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/