Klimatpriset – Jönköpings läns främsta pris för ett framgångsrikt klimatarbete! 

Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbetet. Priset består av en gjuten plakett och delas ut under Klimatveckan den 4 – 11 september >>.

Klimatpriset 2019 – nominera innan den 15 maj!

Nominera till Klimatpriset 2019

Klimatpriset för alla! Nominera den som du tycker bidrar till att Jönköpings läns klimatarbete tar kliv framåt!
  • Kontaktuppgifter

    Kontaktuppgifter till dig som nominerar, vi använder enbart dessa uppgifter om vi skulle behöva mer information om ditt förslag
  • Information om din nominering

  • Kan vara ett företag, organisation eller en person
  • Till exempel handla om att insatsen bidragit till förändring, ökat engagemang eller skapat ökad trygghet.
  • Eventuell webbplats för åtgärden/insatsen eller den nominerade.
  • Här kan du skriva in kontaktuppgifter och kontaktperson för den organisation, företag eller person som du nominerat.

Klimatpriset genom åren

Klimatpriset, foto Länsstyrelsen.

Kommunikation av Klimatpriset 2019

För att uppuntra att nominera till Klimatpriset 2019 finns en så kallad infografik.

– Infografiken bör skickas ut elektroniskt, eftersom dess format är bäst lämpad för dessa typer av kanaler.
– Om möjligheten finns kommunicera infografiken via nyhetsbrev.
– Infografiken kan med fördel synas på offentliga evenemang runt om i Jönköpings län. Att Klimatrådet uppmärksammar Klimatpriset med en monter och att infografiken finns tillgänglig utskriven i ett begränsat antal. Det för att upprätthålla en hållbar kommunikation.

Tidplan

Nominering till Klimatpriset 2019 göras fram till den 15 maj. Klimatpriset delas ut av Klimatrådet under Klimatveckan den 4 – 11 september.