Sedan år 2012 delar Klimatrådet ut Klimatpris till framstående och värdeskapande satsningar inom klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimatarbetet. Klimatpriset består av en gjuten plakett av återvunnen aluminium tillverkad i Jönköping. Klimatpriset delas ut av landshövdingen och Klimatrådets ordförande Helena Jonsson.

Nominera till Klimatpriset 2020!

Nominera den som du tycker bidrar till att Jönköpings läns klimatarbete tar stora kliv framåt!

  • Kontaktuppgifter

    Kontaktuppgifter till dig som nominerar, vi använder enbart dessa uppgifter om vi skulle behöva mer information om ditt förslag
  • Information om din nominering

  • Kan vara ett företag, organisation eller en person
  • Till exempel handla om att insatsen bidragit till förändring, ökat engagemang eller skapat ökad trygghet.
  • Eventuell webbplats för åtgärden/insatsen eller den nominerade.
  • Här kan du skriva in kontaktuppgifter och kontaktperson för den organisation, företag eller person som du nominerat.

Klimatpriset 2019 delades ut under Klimatkonferensen>> på kulturhuset Spira i Jönköping, en del av Klimatveckan>>. Över 30 initiativ och organisationer var nominerade 2019!

Tenhults naturbruksgymnasium vinnare av Klimatpriset 2019

Högupplöst bild>>

2019 års klimatpris tilldelas Tenhults Naturbruksgymnasium som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för sina elever är ett stort föredöme och en inspirationskälla för hela Jönköpings län. Tenhults Naturbruksgymnasium visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet samt skapa engagemang och delaktighet långt utöver det vanliga.

Hedersomnämnanden

I samband med klimatprisutdelningen delades även fyra hedersomnämnanden ut till följande personer och organisationer:

Emåförbundet
Emåförbundet arbetar i samverkan kring Emån avrinningsområde för att bland annat minska riskerna med översvämningar och extrem torka. Den breda verksamheten med vatten som gemensam nämnare gör att Emåförbundet aktivt påverkar många verksamheter som använder vårt vatten och bidrar på så viss att klimatsäkra våra landskap, vårt jord-och skogsbruk och vårt fiske. Emåförbundet arbetar dessutom framgångsrikt med att sprida sin kunskap till föreningar och skolor om hur man kan klimatanpassa Jönköpings län.

Högupplöst bild >>

Lyndon McLeod
Lyndon är passionerad och innovativ både i sin yrkesroll och i sin vision om att påverka för bättre miljö och mer hållbart samhälle. Lyndon bidrar med sin matlagning till en bättre värld och visar att det med hjälp av skolmaten går att ta köksvägen in i klimatfrågan.

Högupplöst bild>>

Hållbarhetsbalen
Alissar Rajha och Alice Perlerot, två artonåriga studenter från Jönköping arrangerade Sveriges första hållbarhetsbal – en bal med fokus på öppenhet, gemenskap, klimatsmarthet och hållbarhet. Jönköpings län är känd för sitt nytänkande och sin entreprenörsanda. Hållbarhetsbalen visar tydligt hur enskilda personer, framförallt ungdomar, kan skapa förändring här och nu och påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Högupplöst bild >>

Värnamo Åkeri
Med stor framtidstro har Värnamo Åkeri valt att satsa på framtidens drivmedel och tekniker redan idag, med flera investeringar baserat på biogas, elektrifiering och digitalisering för att kraftigt minska utsläppen. Investeringarna bidrar till en renare luft i våra städer, längst med våra vägar och på köpet får vi stolta chaufförer som visar vägen framåt för hela åkerinäringen.

Högupplöst bild >>

Om Klimatpriset

Över 30 organisationer, initiativ och personer har nominerats för sina insatser för att minska på utsläppen. Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbete. Priset består av en gjuten plakett i återvunnen aluminium.

Klimatpris genom åren

2019, Tenhults Naturbruksgymnasium

2018, Hela Människan >>

Hela människan, vinnare 2018!

2017, Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker >>

2016, Vätterhem >>

2015, Adelövs gård >>

2014, Aktiv sol i Nöbbele >

2013, Friskis & Svettis Jönköping>

2012, Sävsjö biogas >>

Vill du hålla dig uppdaterad?

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/