Sedan år 2012 delar Klimatrådet varje år ut Klimatpriset. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision >> eller på annat sätt bidra till klimatarbetet i länet. Klimatpriset består av en gjuten plakett av återvunnen aluminium tillverkad i Jönköping. Vinnare av Klimatpriset utses av Klimatrådet och delas ut av landshövding tillika Klimatrådets ordförande Helena Jonsson.

Klimatpriset 2020!

Nomineringsperioden avslutades den 12 maj och dessa kan nu vinna Klimatpriset!

NomineradeKlimatpriset2020
Nominerade till Klimatpriset 2020

År 2019

Klimatpriset 2019 delades ut under Klimatkonferensen>> på kulturhuset Spira i Jönköping, en del av Klimatveckan>>. Över 30 initiativ och organisationer var nominerade 2019!

Tenhults naturbruksgymnasium vinnare av Klimatpriset 2019

Högupplöst bild>>

2019 års klimatpris tilldelas Tenhults Naturbruksgymnasium som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för sina elever är ett stort föredöme och en inspirationskälla för hela Jönköpings län. Tenhults Naturbruksgymnasium visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet samt skapa engagemang och delaktighet långt utöver det vanliga.

Hedersomnämnanden

I samband med klimatprisutdelningen delades även fyra hedersomnämnanden ut till följande personer och organisationer:

Emåförbundet
Emåförbundet arbetar i samverkan kring Emån avrinningsområde för att bland annat minska riskerna med översvämningar och extrem torka. Den breda verksamheten med vatten som gemensam nämnare gör att Emåförbundet aktivt påverkar många verksamheter som använder vårt vatten och bidrar på så viss att klimatsäkra våra landskap, vårt jord-och skogsbruk och vårt fiske. Emåförbundet arbetar dessutom framgångsrikt med att sprida sin kunskap till föreningar och skolor om hur man kan klimatanpassa Jönköpings län.

Högupplöst bild >>

Lyndon McLeod
Lyndon är passionerad och innovativ både i sin yrkesroll och i sin vision om att påverka för bättre miljö och mer hållbart samhälle. Lyndon bidrar med sin matlagning till en bättre värld och visar att det med hjälp av skolmaten går att ta köksvägen in i klimatfrågan.

Högupplöst bild>>

Hållbarhetsbalen
Alissar Rajha och Alice Perlerot, två artonåriga studenter från Jönköping arrangerade Sveriges första hållbarhetsbal – en bal med fokus på öppenhet, gemenskap, klimatsmarthet och hållbarhet. Jönköpings län är känd för sitt nytänkande och sin entreprenörsanda. Hållbarhetsbalen visar tydligt hur enskilda personer, framförallt ungdomar, kan skapa förändring här och nu och påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Högupplöst bild >>

Värnamo Åkeri
Med stor framtidstro har Värnamo Åkeri valt att satsa på framtidens drivmedel och tekniker redan idag, med flera investeringar baserat på biogas, elektrifiering och digitalisering för att kraftigt minska utsläppen. Investeringarna bidrar till en renare luft i våra städer, längst med våra vägar och på köpet får vi stolta chaufförer som visar vägen framåt för hela åkerinäringen.

Högupplöst bild >>

Klimatpris genom åren

Över 40 organisationer, initiativ och personer har prisats (Precis både vinnare och hedersomnämnanden) för sina insatser för att minska på utsläppen.

2019 Tenhults Naturbruksgymnasium >>

2018 Hela Människan >>

2017 Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker >>

2016 Vätterhem >>

2015 Adelövs gård >>

2014 Aktiv sol i Nöbbele >

2013 Friskis & Svettis Jönköping>>

2012 Sävsjö biogas >>

Kommunikationspaket Klimatpris 2020

  • Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatpriset. Innehållet är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb.
  • Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Klimatrådet eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Affisch och bild Klimatpris

Klimatpriset
Bild Klimatpris för webb, sociala kanaler mm

Bild Klimatpriset

klimatpris
Foto Klimatpriset.

Vill du hålla dig uppdaterad?

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/