Vinnare av Klimatpriset 2017 är Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker!

Sedan år 2012 delas Klimatpriset ut till framstående och innovativa satsningar inom energi- och klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimat- och energiarbetet.

Årets vinnare blev Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker, för sitt innovativa energisamarbete i Habo kommun.

Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker är ett gott exempel på hur lokal drivkraft och smart resurshållning bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Biogas från gödsel och livsmedelsavfall blir grön el och värme till Söderlinds tomatodling, ett resurssmart och klimateffektivt energisamarbete. Genom att skapa förutsättningar för lokal cirkulär ekonomi visar Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker att det går att skapa långsiktiga och hållbara affärslösningar genom samverkan.

Marcus Söderlind tar emot Klimatpriset.

Hedersomnämnanden

Vid prisutdelningen delades det också ut hedersomnämnanden till de övriga finalisterna som kämpat om att få Klimatpriset.

Inero Flood production

Inero Flood Production är en inspirationskälla för alla organisationer som vill bidra till omställningen mot ett mer klimatsäkrat samhälle. Med en innovativ affärsidé och engagemang för att minska klimatförändringarnas effekter bidrar Inero Flood production till ett klimatanpassat län. Inero Flood production visar att det går att vidareutveckla traditionella metoder och affärsmodeller. Lösningen har satt Jönköpings län på världskartan, där innovationen nu börjar användas i andra länder.

Läs mer om Inero Flood production

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun är en aktör med stora möjligheter att främja hållbara beteenden bland sin personal. Initiativet att införa förmånscyklar till kommunens anställda har gett goda resultat för klimatet och hälsan. Konceptet förmånscykel har spridit sig inom och utanför länet, där många arbetsgivare inspireras av ”Jönköpingsmodellen”. Genom att ständigt ligga i framkant och driva på det interna förändringsarbetet har initiativet bidragit till att fler bland personalen väljer cykeln före bilen vilket leder till mindre utsläpp, friskare personal och trevligare stadsmiljöer för alla.

Läs mer om Jönköpings kommun

Tranås energi

Tranås energi är det lokala energibolaget som ligger i framkant med sina miljö- och klimatsatsningar. Tidigare har Tranås energi uppmärksammats för sitt arbete med att göra vattenkraften mer miljövänlig och för utbyggnad av fjärrvärme som drivs på förnybart bränsle. Genom att ständigt utveckla och miljöanpassa sina affärsmodeller tar nu Tranås energi steget framåt genom att bygga ut infrastrukturen för laddfordon i samverkan med lokala aktörer och erbjuder laddning till elfordon från laddare som drivs med solenergi.

Läs mer om Tranås energi

Johannes von Rosen

Johannes är ett gott exempel på hur stor roll personligt engagemang har i omställningen till ett plusenergilän. Genom att leva som man lär visar Johannes hur man kan leva klimatsmart utan att göra avkastning på livskvalitet. Solceller på taket, en elbil som laddas med energi från solen och en egen grönsaksodling är en inspirationskälla för alla som vill leva mer klimatsmart i sin vardag.

Förväntansfulla finalister till årets klimatpris.