Sävsjö Biogas

Vinnare-SavsjoBiogas-med-landshovding

Vid en ceremoni på Residenset delades 2014 års klimatpris ut av Klimatrådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand. Mottagare av priset blev Ann-Charlotte Frick, VD för Sävsjö Biogas.

Alla-nominerade

Klimatpriset 2012 – motiveringar

Vinnare: Sävsjö biogas
För att under lång tid har flera engagerade lantbrukare i Sävsjö, tillsammans med kommunen, jobbat för att förverkliga en lokal rötningsanläggning för stallgödsel. Efter flera bakslag under 2000-talet är nu rötningsanläggningen igång sedan årskiftet 2011/2012. Lantbrukarna är delägare i Sävsjö Biogas tillsammans med Göteborgs Energi. Göteborgs Energis delaktighet i projektet är en förutsättning för att driva anläggningen och man bidrar också med kunskap från andra rötningsanläggningar i västsverige. Sävsjö Biogas är ett gott exempel på samverkan mellan lokalt engagemang och kunskap, och en större aktör, även den med stort intresse för att driva biogasfrågan framåt.

Hedersomnämnande: Magnus Arvidsson, GARO AB (fokusområdet transporter och planering)
Som producent för elektriska produkter som hjälper konsumenter att spara energi, visar företaget att det även går att spara i den egna produktionsprocessen. GARO lyckades att minska elförbrukningen med 23,7 procent trots en ökad omsättning med 38 procent. Genom till exempel förbättringar i ventilationen, en ny kompressor och användning av LED-teknik gick det att ”vara duktiga internt”.