Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele

Klimatprisvinnare1

Vid en ceremoni på Residenset delades 2014 års klimatpris ut av Klimatrådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand. Mottagare av priset blev Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele.

Webb_Klimatprisvinnare2

Av de 27 förslag som kom in valdes tio ut och det var slutligen fyra nomineringar för juryn att välja bland.

Klimatpriset 2014 – motiveringer

Vinnare:Bernth Nyberg
Bernth Nyberg driver det lilla familjeföretaget med den stora förändringsviljan. Bernth lever som han lär och har en av Sveriges största privata solcellsanläggningar. Han kör sedan flera år el-bil laddad med egen solel. Med solen är familjen så gott som självförsörjande på förnybar energi.

Hedersomnämnande: Översvämningsåtgärder i Åbroparken i Värnamo kommun (Fokusområdet klimatanpassning)
Värnamo kommun har gått från ord till handling och tagit riskerna med ett förändrat klimat på stort allvar. Med skyddsvallar och dagvattenpumpar rustar Värnamo sig mot framtida höga flöden i Lagan. Anläggningen ska skydda vid 100-årsflöden och även hindra att vatten från Lagan tränger upp i dagvattenledningarna.

Hedersomnämnande: Brogårds lantbruk i Hylletofta, Sävsjö (Fokusområdet förnybar energi, jord- och skogsbruk)
För att med stort engagemang och kontinuerligt arbete åstadkomma ett hållbart lantbruk. Investerar för att ge upphov till mindre mängd växthusgaser. Matavfall blir biogas och rötavfallet lagras till gödsel.

Hedersomnämnande: Erik Sandberg, Habo Industriklubb (Fokusområdet energieffektivisering, konsumtion och livsstil)
För att ha initierat och drivit på för att få fler företag att upptäcka hur mycket energi och pengar de kan spara genom relativt enkla insatser. 82 åtgärder har identifierats på åtta företag som tillsammans beräknas kunna minska energiåtgången med mer än 4 000 MWh och koldioxidutsläppen med mer än 1 500 ton per år.