Vätterhem

img_9606
Foto Camilla Zilo, Torbjörn Lundgren och Anneli Wirtén

Över 500 personer såg när vinnaren Vätterhem tilldelades Klimatpriset 2016! 

–  Vätterhem synliggör hushållens energi-, och varmvattenförbrukning på ett lättillgängligt, innovativt och motiverande sätt som ökar medvetenheten för en klimatsmart vardag, sa  vikarierande landshövding Anneli Wirtén, tillika ordförande för Klimatrådet i Jönköpings län, när hon delade ut priset.

– Det är ett stort erkännande för allt jobb som både vår personal och våra hyresgäster lägger ner, säger Torbjörn Lundgren, teknikchef på Vätterhem.

– Klimatpriset är ett sätt att visa delar av allt det fantastiska arbete som pågår kring klimatfrågorna i länet. Inom Klimatrådet arbetar vi hela tiden för att nå visionen om ett plusenergilän år 2050 och samtliga vinnare är goda exempel på hur man kan arbeta får att nå hela vägen fram, säger Andreas Olsson, ordförande i Klimatrådets beredningsgrupp.

Hedersomnämnanden

Sveaskog, Cykelstaden Jönköping och Upptech fick hedersutmärkelser för sitt arbete med klimatfrågor under 2016.

Motiveringar

Vätterhem, Vinnare av Klimatpriset 2016 ”Genom att synliggöra hushållens energi-, och varmvattenförbrukning på ett lättillgängligt, innovativt och motiverande sätt ökar medvetenheten för en klimatsmart vardag. Satsningen har minskat resursanvändningen och fortsätter berika många människor genom samtal om hållbarhet, där vardagen händer”

Hedersomnämnande: Sveaskog
Med en innovativ åtgärd har Sveaskog visat att traditionellt naturvårdsarbete och klimatanpassningsarbete går hand i hand. Genom att skapa kantzoner utifrån naturens förutsättningar skyddas skogen från framtida översvämningar och stärker den biologiska mångfalden utan att ta produktionsmark i anspråk, en satsning som ligger i linje med visionen om ett Plusenergilän.

img_9592

Foto Camilla Zilo, Fredrik Klang Sveaskog

Hedersomnämnande: Cykelstaden Jönköping Med en tydlig affärsidé och ett stort personligt engagemang har Cykelstaden Jönköping valt att storsatsa på klimatvänliga transporter och bud. Cykelstaden Jönköping erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ till biltransporter, en satsning som tydligt bidrar till visionen om ett Plusenergilän.

img_9580

Foto Camilla Zilo, Henrik Dinkel Cykelstaden Jönköping

Hedersomnämnande: Upptech
Upptech är en tongivande inspirationskälla som har stor förmåga att skapa engagemang hos barn och ungdomar om framtidens möjligheter inom klimatområdet. Genom att tidigt inkludera den yngre generationen i energi- och klimatarbete förstärks förmågan att vi tillsammans uppnår visionen om ett Plusenergilän.

img_9582
Foto Camilla Zilo, Maria Sparf Upptech