Vinnaren av Klimatpriset 2018 – Hela Människan

Vinnaren av årets Klimatpris är ett gott exempel på hur lokalt engagemang och smart resurshållning bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Genom att ta tillvara på livsmedel, som annars skulle gått till svinn, skapas förutsättningar för en lokal hållbar utveckling samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Satsningen på Diakonalt effektivt livsmedelsansvar visar framgångsrikt att det går att kombinera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Årets klimatpris tilldelas därför Hela Människan.

Läs mer om Vinnaren här >>

Hederomnämnanden lämnades till

DB Schenker

Att tänka nytt och våga satsa på innovativa lösningar är ett kännetecken för Jönköpings län. Omställningen mot förnybart och el i transportsektorn kräver nya och innovativa lösningar om vi ska nå kimatmålen. DB Schenker är en aktör som väljer att gå före i omställningen med nya och innovativa lösningar. Jönköpingsinitiativet att satsa på en självkörande el-lastbil, som drivs med energi från solceller, är ett exempel på hur lokala aktörer kan ta en betydande, ledande roll och driva på omställningen i förarsätet – inte i baksätet.

Region Jönköpings län

Genom att uppföra solceller på länets tre sjukhus, flera vårdcentraler, naturbruksgymnasium och Kulturhuset Spira i ett svep visar Region Jönköpings län att man tar klimatfrågan på allvar och aktivt bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän. Ofta kan stora, offentliga organisationer upplevas som svårförändliga och långsamma i omställningen. Med denna stora investering visar Region Jönköpings län tydligt att solenergi är värt att satsa på och pekar ut ritningen för energiomställningen.

TUC Yrkeshögskola

För att nå ett hållbart samhälle krävs god kompetens och nya idéer. Genom att vara en av de första i landet med att skapa en unik yrkeshögskoleutbildning för solelstekniker visar TUC Yrkeshögskola att energiomställningen kan bli en konkurrensfördel för framtidens studenter, samtidigt som kvaliteten på solcellsinstallationerna håller toppklass. Satsningen visar att utbildningsväsendet har en nödvändig och viktig roll på resan till att göra Jönköpings län till ett plusenergilän.

Robert Burman, Regionfastigheter
Robert Burman är ett gott exempel på hur personligt engagemang spelar roll arbetet med att klimatanpassa Jönköpings län. Med ett stort driv har Robert framgångsrikt klimatanpassat länssjukhuset Ryhov genom att ta tillvara på naturens egen förmåga att ta hand om stora mängder vatten. Idag är sjukhuset säkrat mot framtida översvämningar och extrema skyfall på ett sådant vis att det inte gör avkall på vare sig rekreation eller områdets utseende.