Klimatpriset är en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län.

I december är det dags för årets festliga höjdpunkt i Klimatrådets arbete – en Klimatprisvinnare för 2014 ska utses. Klimatpriset ger oss möjlighet att lyfta fram de mest framstående, ambitiösa och innovativa åtgärderna inom energi- och klimatarbetet i länet.

Klimatrådets fokusområdet speglar de fyra tävlingsområdena:

  • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

 

Ansök senast den 22 oktober, för egen del eller nominera någon som du tycker utmärkt sig för att bidra till energi- och klimatarbetet!