Mikael Wik på Adelövs gård

2015 års klimatpris gick till lantbrukaren Mikael Wik på Adelövs gård. – Det var både roligt och överraskande, säger Mikael Wik.

Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

– Mikael är en grön landsbygdsentreprenör som genom sitt arbete är både en inspirationskälla och en förebild, sa Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Klimatrådet i Jönköpings län, när hon delade ut priset.

Motiveringen lyder: ”2015 års klimatpris tilldelas Mikael Wik på Adelövs gård som genom sitt stora engagemang för miljö- och klimatfrågor samt sitt ansvarstagande för inte bara sig själv utan även sin bygd är ett stort föredöme och en inspirationskälla. Mikael visar att det mesta faktiskt går bara viljan och en smula nytänkande finns. Mikael är en sann visionär och grön landsbygdsentreprenör. Hans engagemang bidrar starkt till visionen Ett plusenergilän 2050.”

– Det här var verkligen inte något jag hade räknat med, men det betyder mycket för mig, säger Mikael Wik.

Pristagare Mikael Wik tillsammans med landshövdingen, tillika ordförande för Klimatrådet.

Pristagare Mikael Wik tillsammans med landshövdingen, tillika ordförande för Klimatrådet.

Hedersutmärkelser

Egen kraft, Jönköpings länstrafik, Nässjö kommun och Söne buss samt Finnvedsbostäder fick hedersutmärkelser för sitt arbete med klimatfrågor under 2015.

– Klimatpriset är ett sätt att visa delar av allt det fantastiska arbete som pågår kring klimatfrågorna i länet. Inom Klimatrådet arbetar vi hela tiden för att nå visionen om ett plusenergilän år 2050 och samtliga vinnare är goda exempel på hur man kan arbeta får att nå hela vägen fram, säger Andreas Olsson, ordförande i Klimatrådets beredningsgrupp.