Klimatpristagaren Mikael Wik vid Adelövs gård, som fick motta Klimatpriset år 2015 för sin klimat-och energiarbete prisas nu ännu en gång av LRF Skogsägarna, tidningen Land Skogsbruk och Elmia. Mikael Wik tilldelas Guldyxan 2017 för sitt energiarbete.

Prisutdelningen uppmärksammas av SVT Jönköping. Klicka här för att läsa reportaget. 

Såhär löd motiveringen när Mikael Wik tilldelades Klimatrådets Klimatpris år 2015.

“Mikael är en grön landsbygdsentreprenör som genom sitt arbete är både en inspirationskälla och en förebild”, sa Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Klimatrådet i Jönköpings län, när hon delade ut priset.

Klicka här för att läsa hela motiveringen för Klimatpriset 2015.

 Stort Grattis önskar Klimatrådet ännu en gång!