Den 1 juli samlades 20 organisationer från näringslivet, akademin, kommuner och myndigheter – från fem län. Ett samverkansmöte som aldrig tidigare ägt rum. Mötet tog sin utgångspunkt i hur vi förstärker dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd? Fokus var framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Övergripande resultat

  • Deltagarna enades om att skriva en gemensam debattartikel under hösten.
  • Deltagarna ser ett fortsatt behov och mervärde av samverkan. Möjliga områden är att påverka nationellt, goda exempel och erfarenhetsutbyte mm.

Mer detaljerat förslag arbetas fram under hösten!

Varför samverkan?
Klimatfrågan är ett så kallat ”meta-problem”, ett problem för stort för någon organisation att lösa på egen hand – vi behöver samarbeta. De senaste decenniet har det tvärsektoriella klimatsamverkansarbetet utvecklats på regional nivå. Formaliserade Klimatråd har bildats med långsiktiga planer om att gemensamt, över sektorsgränserna, accelerera klimatarbetet. Men trots likartade utmaningar har samverkan mellan Klimatråden varit liten. Länsgränsen har mer setts som en barriär än en yta för idé- och erfarenhetsutbyte. På denna workshop kommer representanter för fem av Sveriges Klimatråd diskutera möjligheten att utveckla Klimatrådsarbetet även över länsgränserna.

Ta del av hela programmet här >>

Arrangör Klimatrådet Jönköpings län, Miljö- och klimatrådet Västmanlands län, Miljö- och klimatråd Uppsala län, Klimatråd Jämtlands län, Klimatråd Västra Götaland

Samtalsledare var:
Helena Jonsson, lh, Jönköpings län
Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet
Göran Enander, lh, Uppsala län
Anders Danielsson, lh, Västra Götalands län
Jöran Hägglund, lh, Jämtlands län (lämnade återbud på grund av sjukdom)
Magnus Berntsson, miljönämndens ordf, Västra Götalandsregionen
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordf, Västra Götalandsregionen
Minoo Akhtarzand, lh, Västmanlands län
Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University läs mer här >>

Så här kommunicerades programmet ut av olika aktörer

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>