Sedan 2017 har Klimatrådet arrangerat seminarier under Almedalsveckan. Varför? Klimatrådet vill bidra till att öka kunskapen om fördelarna med samverkan, öka dialogen med aktörer utanför länet samt synliggöra goda exempel från Jönköpings län.

2019 års deltagande

Den 1 juli

Den 2 juli

Klimatrådet är inbjudna och representeras på seminariet Leker vi med elden när vi bygger höga trähus?, Arrangör Länsförsäkringar AB. Programmet finns här >>

Den 4 juli

Klimatrådet är inbjudna och representeras på seminariet Är det rätt att bygga i trä? Arrangör OBOS,  Programmet finns här >>


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Tidigare års arrangeman finns här https://klimatradet.se/projekt/