Klimatrådsmöte den 24 september

Den 24 september hålls Klimatrådets höstmöte, det tredje för året, där rådets två åtgärdsprgram kommer att lyftas utirån remissvaren som inkommit från respektive organistion. Läs mer om åtgärdsprogrammen och hur de har arbetats ram genom klimatrådets fokusgrupper under under fliken “Åtgärdsprogram”. Vidare kommer utvecklingen av Klimatveckan 2015 presenteras där bland annat Robert Sumberesi, VD Elmia, tillsammans med Ante Jankovic, chef för convetion bureau på destination Jönköping, bjudits in för att presentera förslag till upplägg. Arbetet med utveckla klimatrådet.se till en mötsplattform kommer också att presenteras för rådet.

Håll även utkik efter nästa nummer av +E som kommer ut till länets alla hushåll i mitten av oktober!