På klimatrådsmötet den 21 mars lyftes ett förslag på en klimatsmart och hållbar matsedel upp, framtagen av Fokusgruppen Förnybar energi, jord- och skogsbruk och var inför mötet även förankrad hos

  • Kostcheferna i länets kommuner.
  • Klimatrådets fokusgrupp för energieffektivisering, konsumtion och livsstil.
  • FC-Gruppen.

Klimatrådet ställde sig bakom matsedeln som är tänkt att fungera som underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök under 2018 års Klimatvecka den 12 – 19 september >>. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.

Läs matsedeln redan idag klimatmatsedel>>.