Kommunikationspaketet är framtaget av Klimatrådet och får användas av alla!

  • Kommunikationspaketet ger möjligheten att med få resurser skapa en enhetlig gemensam kommunikation för Klimatveckan och alla dess aktiviteter. Innehållet, som har sin grund i enkelhet, är tänkt att kommuniceras via sociala medier och extern- och internwebb.
  • Kommunikationspaketet beslutas av Klimatrådet. Alla aktörer, oavsett om du är en del av Klimatrådet eller inte, kan välja ut hela eller delar av kommunikationspaketet och kommunicerar detta i sina kanaler.

Klimatveckans program finns här >>

Inspireras av andra!

Kommunikationspaket innehåll

Banners

De tre bilderna nedan följer Klimatrådets grafiska manér och användas i mailsignatur eller tillsammans med text i sociala medier.

klimatveckan_Banner3

Lokalt

klimatveckan_Banner

Samverkan

klimatveckan_Banner

Tillsammans

Affischer

De fyra affischerna nedan, följer Klimatrådets grafiska manér och används fritt.

Fyra affischer finns framtagna som exempel och används fritt. Vill du ha din logga på? hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se så får du indd-filerna som är för stora för att publicera.

Klimatveckan_Affisch Helena Jonsson
Klimatveckan_Affisch Helena Jonsson
klimatveckan_Affisch Hanna Stahl
klimatveckan_Affisch Hanna Stahl
klimatveckan_Affisch Tommy Fritz
klimatveckan_Affisch Tommy Fritz
klimatveckan_Affisch Dan Ljungstrom
klimatveckan_Affisch Dan Ljungstrom

Bordspratare

Bordsprataren placeras gärna där mat avnjuts, eller där ni anser blir bäst!

Bordspratare

Film

För Klimatveckan finns tvåkorta filmer som kan spridas via sociala medier.

Klimatveckan

Klimatveckan

Klimatrådet

Klimatrådet

Texter – Inlägg till Twitter

Inlägg till social media som kretsande kring Klimatveckan och dess innehåll. Bifoga gärna en bild till inlägget.

Texter – Webbtexter

Inspirerade Webbtexter finns här >>

Invigning av Klimatveckan

Precis som 2018 och 2019 invigs Klimatveckan av alla i sociala kanaler. Förslag för hur din organisation kan gå tillväga finns här >>

Strategi för kommunikationspaketet

Vintern 2018 ingick en projektgrupp från Jönköping University ett samarbete med Länsstyrelsen för att utveckla Klimatrådets kommunikation kring Klimatveckan. Syftet blev öka engagemanget kring Klimatveckan som syftar till att bidra till klimat- och energiomställningen i Jönköpings län. Genom möten och telefonsamtal samlade projektgruppen in information och erfarenheter från flera av Klimatrådets medlemmar för att följa upp hur aktiviteter under Klimatveckan har fungerat. Dessa intervjuer har legat till grund för  – ett strategiskt dokument med tips, råd och vägar framåt.

Kul att du läst hit! du hittar hela strategin här >>

Strategi Klimatveeckan

Klimatrådet

Klimatrådet är en regional samverkansorganisation som arbetar för visionen om att göra Jönköpings län till ett hållbart plusenergilän till 2050. I Klimatrådet engagerar sig länets alla kommuner, olika myndigheter, regionen, ideella organisationer, företag, skolor och akademi för att tillsammans uppnå nationella klimatmål. Klimatrådet tror starkt på att samverkan är nyckeln till ett varaktigt och framgångsrikt sätt att påverka, och att organisationer och individer kan engagera fler genom att föregå med ett bra exempel. Läs mer på www.klimatradet.se.


Vision

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste alla bidra.