Massa lyckade satsningar genomfördes under Klimatveckan 2019

 • 60 programpunkter (45 st år 2018)
 • + 100 engagerade organisationer.
 • + 1000 besökare – gratis och öppet för alla.
 • Hållbar meny >> offentliga kök (2018)
 • Klimatpriset >> delades ut, rekordmånga nominerade (2012)
 • Solbilsrace >> flera hundra elever från fyra gymnasieskolor (2018)
 • Invigning >> av Sverige största effektlager.

Klimatveckan.klimatrådet.se >> har nu över 500 000 besök (2015).

Nyheter av Klimatrådet

  • Solelskampanj >> Starta din solkraftsresa på klimatrådet.se
  • Klimatkampen startade >>

 

Klimatveckan_arrangorer
Så tyckte arrangörerna, anonym utvärdering under september 2019.

Summering med fler länkar och bilder mm finns här >>

Klimatveckan

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Alla är välkomna att bidra med aktiviteter och satsningar som bidrar till Klimatveckans syfte.

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa ett samverkansorgan med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet. Läs mer om rådet här >>

Klimatveckan för ett Plusenergilän

Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän senast år 2050. Det innebär att länet ska minska behovet av energi och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott som kan användas utanför länet. Samtidigt ska utsläppen av växthusgaser sänkas till låga nivåer. För att nå dit måste alla bidra. läs mer om visionen här >>