Vad menas med plusenergi?

Omställning till ett klimatsmartare samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns en strategisk kommunikationsgrupp. Kommunikationsgruppens ger råd i kommunikativa frågor för att öka genomslaget för de åtgärder som Klimatrådet ställer sig bakom, öka medvetenheten bland medborgarna i länet om Klimat- och energistrategins vision och mål. Kanaler för kommunikationen är (förutom denna webbplats):

Tidningen +E
+E är sedan år 2012 en etablerad tidning som delas ut till länets alla hushåll. Syftet är att genom effektiv och trovärdig kommunikation bidra till ökad kunskap och ökat engagemang hos länsinvånarna för att uppnå de regionala miljömålen, med särskilt fokus på Begränsad klimatpåverkan. Därigenom förväntas efterfrågan på klimateffektiva och miljöanpassade produkter öka, hushållen energieffektiviseras i högre takt och förutsättningarna bli bättre för beslutsfattare inom näringsliv, myndigheter och politik att fatta beslut som gynnar energieffektivisering, förnyelsebar energi och minskad negativ miljöpåverkan.

Klimatveckan
Klimatveckans syfte är att bidra till att uppnå Klimatrådets vision – Plusenergilän 2050. Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter.

Klimatpriset
Klimatpriset är sedan 2012 en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län.

Populärversion av länets Klimat- och energistrategi

Klimatrådet presentation

Övergripande presentation av Klimatrådet